Poll of polls

KrF i spiss i budsjettbølge II

Publisert 29. november 2014. Sist endret 29. november 2014.

Seks nasjonale stortingsmålinger er så langt publisert i budsjettbølge II – dvs. byråenes måling nr. 2 etter at finansministeren la frem forslaget til statsbudsjett.

Vi mangler tre målinger i denne andre bølgen – TV2/TNS Gallup, NRK/Norstat og Nationen/Klassekampen/Norfakta.

1) Arbeiderpartiet har størst absolutt pluss i bølge II med +1,9 i snitt på de seks målingene, sammenlignet med forrige måling fra de samme byråene. Se tabeller under.

2) Kristelig Folkeparti har relativt sett størst pluss med +1,2. Vi utroper derfor Hareides parti til den foreløpige vinneren i denne andre bølgen av budsjettmålinger.

3) KrFs sannsynlige snitt i november blir 5,9 pst. Siden september 2009 har KrF bare hatt et sterkere månedssnitt i september 2013.

4) Spørsmålet for Knut Arild Hareide blir nå om KrF makter å holde på velgerne partiet har vunnet de siste ukene, bl.a. om KrF kan holde oppe sin mobilisering av hjemmesittere som har vært vesentlig sterkere i november 2014 enn det normale for partiet.

«Budsjettbølge II» – måling nr. 2 etter budsjettet

InFact/VG Norstat/VL Ipsos/Dgbl Sentio/DN Rsp/Aftp/BT Opinion/ANB
Ap 40,6 41 41,4 41,2 36,2 42,2
Sp 5,5 5,4 5,1 6,1 5,4 5,2
SV 3,9 4 3,8 3,5 3,5 3,8
R 1,4 1 0,7 2,2 1,3 1,3
MDG 3,8 4,1 2,9 3,9 3,6 3,5
Ap+Sp+SV+MDG+R 55,2 55,5 53,9 56,9 50 56
Frp 12,9 11,3 13 10,7 11,9 11,4
H 19,5 22,2 23 23,3 23,1 22
KrF 6,4 6,3 4,9 4,6 7,2 5,9
V 4,7 3,7 4,4 3,8 7 3,9
Frp+H+KrF+V 43,5 43,5 45,3 42,4 49,2 43,2
Opptatt 24. og 27. nov 18–24 nov 17–20 nov 10–17 nov 10–12 nov 4–10 nov

Snitt

Snitt Mandater snittet
Ap 40,4 74
Sp 5,5 10
SV 3,8 2
R 1,3 1
MDG 3,7 2
Ap+Sp+SV+MDG+R 54,6 89
Frp 11,9 21
H 22,2 40
KrF 5,9 11
V 4,6 8
Frp+H+KrF+V 44,5 80

Endring mot forrige måling

InFact/VG Norstat/VL Ipsos/Dgbl Sentio/DN Rsp/Aftp/BT Opinion/ANB Snitt
Ap 1,4 3,4 4 1,3 -2,2 3,2 1,9
Sp 0,8 0,2 -0,5 1 0,4 0,6 0,4
SV -0,6 0,3 0,5 0,4 0,1 1,1 0,3
R -0,2 -0,3 -0,7 1,3 0 0,7 0,1
MDG 0,5 0,2 -0,9 0,6 -0,1 0,6 0,2
Ap+Sp+SV+MDG+R 1,9 3,8 0,5 4,6 -1,8 6,2 0,6
Frp -1,2 -1,9 0,8 -1,5 -0,9 -2,4 -1,2
H -1,9 -2,5 -2,9 -2,2 -1,5 -3,9 -2,5
KrF 1,4 1,4 0,4 0,1 2,2 1,5 1,2
V -0,1 -1,1 -1 0,2 2,6 -0,6 0
Frp+H+KrF+V -1,8 -4,1 -0,7 -3,4 2,4 -5,4 -0,6

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF