Poll of polls

Er Frp og Høyre uskadet i Tromsø?

Publisert 8. november 2014. Sist endret 8. november 2014.

Kommunevåpen
Tromsø kommune
Folketall: 71 019
Fakta om målingen
InFact for Nordlys.
OEEV
Ap33,72,7nan
H26,90,1nan
Frp12,3-0,5nan
SV6,5-1,7nan
Sp2,21,0nan
KrF1,7-1,6nan
V3,90,4nan
MDG4,80,3nan
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1523 (gir vanlige feilmarginer).

Tromsø – kommunevalg – InFact for Nordlys, publisert 7. november 2014, opptatt 3–4 november.

Tallene kan sammenlignes med forrige kommunevalgmåling fra samme avis og byrå i september.

1) Arbeiderpartiets snitt på stortingsmålingene nasjonalt er nå rundt 39 pst. Økningen mot valget i fjor er over åtte prosentpoeng.

2) Arbeiderpartiet i Tromsø fikk 30,5 pst i stortingsvalget i fjor, bare tre promille under landssnittet.

3) Kommunevalgmålingene fra InFact/Nordlys i Tromsø denne høsten har gitt Ap 31 pst (september) og 33,7 (november).

4) Økningen for Ap i Tromsø – på spørsmål om kommunevalg – mot valget i fjor er da mindre enn økningen på stortingsmålingene nasjonalt.

5) Om dette betyr at Arbeiderpartiets vekst pr. november 2014 også nasjonalt er mindre når velgerne spørres om kommunevalg – enn veksten på målinger om stortingsvalg – er det for tidlig å si.

6) Tromsø er første kommunevalgmåling i en by der vi kan sammenligne tall fra samme byrå opptatt kort tid før og etter statsbudsjettet. Arbeiderpartiets vekst i Tromsø i disse to månedene er på spørsmål om kommunevalg iflg InFact mindre enn veksten nasjonalt på spørsmål om stortingsvalg. Andre målinger vil gi svar på om vi får en lignende tendens i andre kommuner.

7) Høyre har iflg InFact ikke hatt minus i Tromsø – på spørsmål om kommunevalg – fra september til november. På nasjonale stortingsmålinger har partiet hatt minus i samme periode.

8) Fremskrittspartiets nivå på målingen var i Nordlys' nettutgave i morgen- og formiddagstimene 7. november opplyst til 9,6 pst. Nordlys har nå rettet dette til 12,3 (12,8 fra samme avis og byrå i september).

9) Fremskrittspartiet har iflg InFact da bare hatt en marginal minus på 0,5 pst i Tromsø fra september til november når velgerne spørres om kommunevalg – tross minus på nasjonale stortingsmålinger i samme tidsrom.

10) Spørsmålet i tittelen, om Frp og Høyre er uskadet i Tromsø, kan besvares bekreftende fra september til november hvis vi ser på målingene fra InFact/Nordlys om kommunevalg. På den annen side er bare en måling altfor spinkelt til å gi et sikkert svar på spørsmålet.

11) Tromsø er en kommune der referansevalget kan ha betydning på målingene, særlig fordi Høyre gjorde det vesentlig skarpere i kommunevalget 2011 (36,0) enn i stortingsvalget 2013 (24,2). Vi så det i september i år da Høyre gjorde det skarpere på målingen fra Norfakta/iTromsø (vektet mot 2011) enn InFact/Nordlys (vektet mot 2013).

12) På bakgrunn av InFacts to målinger denne høsten kan Arbeiderpartiet anses som favoritt til å overta byrådsmakt i spissen for en fargerik venstre-koalisjon, men gitt (i) at InFact ikke har funnet at Frp og Høyre er særlig skadet i Nordens Paris av statsbudsjett-turbulensen når velgerne spørres om kommunevalg, og (ii) at Norfaktas vekting er gunstigere for borgerlig side, er (iii) kampen i Tromsø trolig mer åpen enn Nordlys synes å legge til grunn i sin reportasje i dag.

Tromsø – kommunevalg – InFact for Nordlys

Opptatt hhv 10. sept og 3–4 nov 2014

November September Mnd nov Mnd sep
Ap 33,7 31 14 13
Sp 2,2 1,2 1 0
SV 6,5 8,2 3 4
R 6,3 7,6 3 3
MDG 4,8 4,5 2 2
Ap+Sp+SV+MDG+R 53,5 52,5 23 22
Frp 12,3 12,8 5 6
H 26,9 26,8 12 12
KrF 1,7 3,3 1 1
V 3,9 3,5 2 2
Frp+H+KrF+V 44,8 46,4 20 21

Tromsø – kommunevalg – InFact for Nordlys vs Norfakta for iTromsø

InFact vekter mot stv 2013.
Norfakta vekter mot kvlg 2011.
Tabellen gjelder InFacts og Norfaktas målinger i september 2014

InFact sep.14 Norfakta sep.14
Ap 31 30,6
Sp 1,2 1,6
SV 8,2 5,7
R 7,6 5,4
MDG 4,5 2,7
Ap+Sp+SV+MDG+R 52,5 46
Frp 12,8 10,5
H 26,8 34,9
KrF 3,3 2,7
V 3,5 5,1
Frp+H+KrF+V 46,4 53,2

Tromsø bystyre

Antall mandater.

H Frp V H Frp KrF V A H KrF V Frp Ap Sp SV R
InFact / Nordlys 7/11-14 18 16 3 3 19 21
Norfakta / iTromsø 16/9-14 22 20 3 1 23 19
InFact / Nordlys 11/9-14 20 18 3 2 21 20
InFact / Nordlys 29/4-13 23 21 3 1 24 18
InFact / Nordlys 22/3-13 21 19 4 3 23 17
InFact / Nordlys 31/1-13 21 20 3 0 23 20

Tromsø 1979-2014

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 InFact / Nordlys 29/4-13 InFact / Nordlys 11/9-14 Norfakta / iTromsø 16/9-14 InFact / Nordlys 7/11-14
Ap 30,7 35,5 25,6 31,0 30,6 33,7
Høyre 33,0 34,3 31,9 26,8 34,9 26,9
Frp 2,2 3,5 15,4 12,8 10,5 12,3
SV 7,3 7,8 6,7 8,2 5,7 6,5
Sp 5,2 3,4 1,2 1,2 1,6 2,2
KrF 8,3 6,8 3,0 3,3 2,7 1,7
Venstre 6,9 4,3 4,3 3,5 5,1 3,9
MDG 0,0 0,0 1,6 4,5 2,7 4,8
Rødt 4,1 3,5 8,3 7,6 5,4 6,3
Andre 2,3 1,0 2,0 1,2 0,5 1,7
R + SV + MDG + Ap + Sp 47,2 50,1 43,4 52,5 46,0 53,5
Frp + H + KrF + V 50,5 48,8 54,6 46,4 53,2 44,8
Sp + KrF + V 20,4 14,4 8,5 8,0 9,4 7,8

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner