Poll of polls

Taktiske stemmer på venstresiden?

Publisert 27. oktober 2014. Sist endret 27. oktober 2014.

Fakta om målingen
Ipsos for Dagbladet.
OEEV
Ap37,43,411,1
H25,9-2,65,5
Frp12,2-0,80,6
SV3,3-0,7-4,3
Sp5,60,9-7,9
KrF4,5-0,40,7
V5,41,00,8
MDG3,81,2-0,1
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 938 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsmåling – Ipsos MMI for Dagbladet – publisert 27. oktober 2014.

1) Fire landsmålinger er publisert med alle eller flertallet av intervjudagene etter at finansministeren la frem forslaget til statsbudsjett.

2) Sammenlignes snittet av de tre først publiserte av disse fire målingene, med snittet av alle fire, illustreres den mulige neglebiteren valgnatten 2017. Snittet av disse målingene reiser også spørsmålet om valgkampen 2017 kan bli preget av oppfordring til taktisk stemmegivning på venstresiden.

3) Snittet av de tre først publiserte av disse målingene (Opinion/ANB, Respons/Aftp, Sentio/DN), brakte Nydalen-koalisjonen i mindretall med 83 mandater.

4) Når den fjerde av disse målingene (Ipsos MMI for Dagbladet) ble innregnet, fikk Arbeiderpartiet et minus på rundt fire promille på snittet. Høyre økte knapt to og Venstre knapt tre promille.

5) Disse marginale justeringene fører med vårt mandatberegningsprogram til at Ap taper tre mandater, Høyre vinner to, og Venstre vinner ett.

6) Endringer på noen få promille nasjonalt fører dermed til at 83-86 i disfavør av Nydalen-partiene snus til flertall 86-83 for disse partiene. Vi aner da hvilken thriller valgnatten 2017 – under gitte forutsetninger – kan bli.

7) Snittet av landsmålingene etter fremleggelsen av budsjettet viser også betydningen av mulig taktisk stemmegivning på venstresiden. Spørsmålet oppstår fordi et Ap på 35-40 prosent kan gjøre det særlig vanskelig for MDG og SV å passere sperregrensen på fire pst.

8) Snittet av disse fire målingene gir 7,6 pst til summen av SV, Rødt og MDG, men bare to stortingsmandater (SV og MDG, begge i Oslo).

9) Skulle derimot disse 7,6 pst til SV, Rødt og MDG, bli fordelt fullt ut til Arbeiderpartiet, vinner Ap over 46 pst. Jonas Gahr Støre får da et komfortabelt regjeringsgrunnlag sammen med Senterpartiet på knapt nitti stortingsmandater.

10) Taktisk stemmegivning med så stor effekt er bare teori, men oppfordringer til at venstresidens velgere bør samle seg rundt Arbeiderpartiet kan bli stadig mer aktuelt hvis målingene også i valgkampen 2017 noterer SV og MDG i – for disse partiene – ubehagelig avstand til sperregrensen.

Landsmålinger med alle eller flertallet av intervjudagene etter fremleggelse av budsjettforslaget

Ipsos/Dgbl Sentio/DN Respons/Aftp Opinion/ANB Snitt Mandater iht snittet
Ap 37,4 39,8 38,4 39 38,7 72
Sp 5,6 5,1 5 4,6 5,1 9
SV 3,3 3,1 3,4 2,7 3,1 1
R 1,4 0,9 1,3 0,6 1,1 0
MDG 3,8 3,3 3,7 3 3,5 1
Ap+Sp+SV+MDG+R 51,5 52,2 51,8 49,9 51,5 83
Frp 12,2 12,2 12,8 13,8 12,8 23
H 25,9 25,5 24,6 25,9 25,5 47
KrF 4,5 4,5 5 4,4 4,6 8
V 5,4 3,6 4,4 4,5 4,5 8
Frp+H+KrF+V 48 45,8 46,8 48,6 47,4 86
Opptatt 20–23.okt 14–20.okt 13–15.okt 7–13.okt

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger