Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2017 Endring Prognose S-2017 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 38,7 27,4 11,3 73 49 24 71 72
Høyre 25,5 25,0 0,4 45 45 0 47 47
Frp 12,8 15,2 -2,4 23 27 -4 24 23
SV 3,1 6,0 -2,9 1 11 -10 1 1
Sp 5,1 10,3 -5,2 9 19 -10 9 9
KrF 4,6 4,2 0,4 8 8 0 8 8
Venstre 4,5 4,4 0,1 8 8 0 8 8
MDG 3,5 3,2 0,2 2 1 1 1 1
Rødt 1,1 2,4 -1,4 0 1 -1 0 0
Andre 1,4 1,8 -0,4 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre
Østfold 5 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Akershus 7 6 3 0 0+1 0 1 1 0 0
Oslo 8 5+1 2 1 0 0 2 1 0 0
Hedmark 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Oppland 3 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1+1 1 0 0 1 0 0 0 0
Rogaland 5 4 3 0 0+1 1 0 0 0 0
Hordaland 6 5 2 0 0+1 1 1 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0 0+1 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0
Troms 2 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0
Finnmark 2 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Frp Hedmark 0,590375 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,558211 Mandat tildelt
3 Sp Akershus 0,531089 Mandat tildelt
4 Frp Oppland 0,513779 Mandat tildelt
5 Sp Rogaland 0,481156 Mandat tildelt
6 Sp Nord-Trøndelag 0,480553 Mandat tildelt
7 H Vest-Agder 0,472719 Mandat tildelt
8 Sp Sør-Trøndelag 0,472585 Mandat tildelt
9 KrF Møre og Romsdal 0,470880 Mandat tildelt
10 V Rogaland 0,469197 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 H Oslo 0,464725 Mandat tildelt
12 KrF Akershus 0,459042 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Sp Møre og Romsdal 0,446160 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
14 KrF Oslo 0,445057 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
15 Sp Sogn og Fjordane 0,438035 Mandat tildelt
16 H Akershus 0,436561 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Frp Aust-Agder 0,435115 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 H Rogaland 0,422528 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 H Hordaland 0,421549 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Rogaland 0,399065 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
21 V Akershus 0,398370 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Østfold 0,392140 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 H Østfold 0,387295 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Nord-Trøndelag 0,385830 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Buskerud 0,382797 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 Frp Hordaland 0,379917 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 V Sør-Trøndelag 0,374365 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 KrF Østfold 0,371496 Mandat tildelt
29 Sp Buskerud 0,371026 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 Sp Troms 0,368288 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Nordland 0,368279 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
32 H Vestfold 0,367998 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Østfold 0,341102 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 H Telemark 0,340364 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Buskerud 0,339006 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Møre og Romsdal 0,336370 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 H Nordland 0,328374 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 V Oslo 0,327869 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 Frp Akershus 0,324881 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Aust-Agder 0,322527 Mandat tildelt
41 Sp Telemark 0,316258 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 H Hedmark 0,311308 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Rogaland 0,306918 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Frp Oslo 0,304361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 KrF Hordaland 0,303168 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Sør-Trøndelag 0,294247 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 Sp Finnmark 0,292786 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Oppland 0,283840 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Vestfold 0,283403 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 KrF Telemark 0,273055 Mandat tildelt
51 H Sør-Trøndelag 0,271385 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
52 KrF Sør-Trøndelag 0,270006 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 V Buskerud 0,263223 Mandat tildelt
54 Frp Møre og Romsdal 0,261809 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
55 H Aust-Agder 0,260930 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 Frp Troms 0,255005 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 Frp Sogn og Fjordane 0,249340 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 V Møre og Romsdal 0,248158 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 Sp Nordland 0,244513 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
60 KrF Vestfold 0,242525 Mandat tildelt
61 Frp Vest-Agder 0,239463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
62 V Vestfold 0,235921 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Telemark 0,231210 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Vest-Agder 0,230730 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 V Hordaland 0,223361 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 Sp Hedmark 0,218110 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 KrF Nordland 0,213074 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 V Nordland 0,212660 Mandat tildelt
69 H Troms 0,209004 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Frp Finnmark 0,201119 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 KrF Buskerud 0,200927 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 H Nord-Trøndelag 0,200107 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 Sp Oslo 0,197970 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 V Østfold 0,197538 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 H Finnmark 0,195225 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
76 H Sogn og Fjordane 0,189484 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Vest-Agder 0,185330 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 Sp Vestfold 0,185109 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 Sp Oppland 0,173687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 V Finnmark 0,173019 Mandat tildelt
81 Sp Vest-Agder 0,159328 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 V Troms 0,150324 Mandat tildelt