Poll of polls

Mandatfordeling

Mandatberegning for stortingsvalg - nasjonal oversikt

Parti Oppslutning Mandater Andre beregningsmåter
Oppgitt 2021 Endring Prognose S-2021 Endring 2009-fordeling Fordeling med forholdstall
Ap 38,7 26,3 12,4 75 48 27 75 74
Høyre 25,5 20,4 5,1 43 36 7 45 45
Frp 12,8 11,6 1,1 22 21 1 22 22
SV 3,1 7,6 -4,5 1 13 -12 1 1
Sp 5,1 13,5 -8,4 9 28 -19 9 9
KrF 4,6 3,8 0,8 8 3 5 8 8
Venstre 4,5 4,6 -0,1 8 8 0 8 8
MDG 3,5 3,9 -0,5 3 3 0 1 2
Rødt 1,1 4,7 -3,7 0 8 -8 0 0
Andre 1,4 3,6 -2,2 0 1 -1 0 0
INP 0,0 0,6 -0,6 0 0 0 0 0
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Mandatfordeling for enkeltfylker

Klikk på fylket for detaljer om mandatfordelingen.

Fylke Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre INP
Østfold 5 2 1+1 0 0 0 0 0 0 0 0
Akershus 7 7 2 0 0+1 0 1 1 0 0 0
Oslo 7 6 1 1 0 0+1 2 2 0 0 0
Hedmark 4 1 0+1 0 1 0 0 0 0 0 0
Oppland 4 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Buskerud 4 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Vestfold 3 2 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Telemark 3 1 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Aust-Agder 2 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 0
Vest-Agder 2 1 1 0 0 1+1 0 0 0 0 0
Rogaland 5 4 3 0 0+1 1 0 0 0 0 0
Hordaland 6 5 2 0 0+1 1 1 0 0 0 0
Sogn og Fjordane 2 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0 0
Møre og Romsdal 3 2 2 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Sør-Trøndelag 5 3 1 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Nord-Trøndelag 3 1 0 0 0+1 0 0 0 0 0 0
Nordland 4 2 1 0 1 0 0+1 0 0 0 0
Troms 3 1 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0
Finnmark 3 0 1 0 0 0 0+1 0 0 0 0

Kåring utjevning | Beregning utjevning | Ny mandatberegning | Vis grafikk

Kåring av utjevningsmandater

Nummer Parti Fylke Kvotient Kåring
1 Sp Akershus 0,595267 Mandat tildelt
2 Sp Hordaland 0,556954 Mandat tildelt
3 Frp Hedmark 0,554916 Mandat tildelt
4 Sp Sør-Trøndelag 0,510787 Mandat tildelt
5 Sp Rogaland 0,508765 Mandat tildelt
6 Sp Oppland 0,487984 Mandat tildelt
7 Frp Oppland 0,470753 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
8 Sp Møre og Romsdal 0,459780 Mandat tildelt
9 KrF Møre og Romsdal 0,451573 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
10 KrF Akershus 0,446232 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
11 V Rogaland 0,444335 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
12 H Vest-Agder 0,443629 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
13 Frp Aust-Agder 0,436774 Mandat tildelt
14 Sp Nord-Trøndelag 0,433282 Mandat tildelt
15 H Rogaland 0,432996 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
16 H Oslo 0,430631 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
17 Sp Østfold 0,424322 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
18 Sp Buskerud 0,424198 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
19 KrF Rogaland 0,422891 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
20 KrF Oslo 0,419630 Mandat tildelt
21 H Hordaland 0,417819 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
22 Frp Oslo 0,417478 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
23 Frp Hordaland 0,416351 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
24 Frp Akershus 0,414013 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
25 H Akershus 0,411489 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
26 V Akershus 0,399794 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
27 H Buskerud 0,386387 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
28 V Sør-Trøndelag 0,381728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
29 H Vestfold 0,376311 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
30 H Østfold 0,373741 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
31 Frp Østfold 0,371300 Mandat tildelt
32 V Oslo 0,371045 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
33 Sp Troms 0,358753 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
34 Frp Nordland 0,356448 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
35 Frp Nord-Trøndelag 0,352230 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
36 H Finnmark 0,342200 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
37 Frp Rogaland 0,341774 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
38 Frp Møre og Romsdal 0,339222 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
39 H Telemark 0,327176 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
40 KrF Østfold 0,324010 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
41 Sp Sogn og Fjordane 0,320238 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
42 KrF Aust-Agder 0,317293 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
43 Frp Buskerud 0,313590 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
44 Sp Telemark 0,309514 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
45 H Nordland 0,306356 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
46 Frp Sogn og Fjordane 0,306224 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
47 KrF Hordaland 0,293816 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
48 H Møre og Romsdal 0,284858 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
49 Frp Sør-Trøndelag 0,283859 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
50 H Troms 0,281128 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
51 KrF Vest-Agder 0,280240 Mandat tildelt
52 Sp Finnmark 0,276018 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
53 Frp Vestfold 0,272819 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
54 KrF Telemark 0,270406 Mandat tildelt
55 H Sør-Trøndelag 0,265164 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
56 H Hedmark 0,265089 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
57 H Oppland 0,260589 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
58 Frp Troms 0,256607 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
59 KrF Vestfold 0,254047 Mandat tildelt
60 H Aust-Agder 0,252981 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
61 V Buskerud 0,247571 Mandat tildelt
62 V Vestfold 0,242008 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
63 Frp Vest-Agder 0,240582 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
64 KrF Sør-Trøndelag 0,237532 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
65 Frp Telemark 0,232243 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
66 V Østfold 0,229085 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
67 Sp Oslo 0,224857 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
68 Sp Vestfold 0,223408 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
69 Sp Nordland 0,212534 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
70 Sp Hedmark 0,210786 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
71 V Hordaland 0,210728 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
72 V Møre og Romsdal 0,199987 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
73 KrF Buskerud 0,196687 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
74 Sp Vest-Agder 0,194060 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
75 V Nordland 0,193521 Mandat tildelt
76 KrF Nordland 0,190363 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
77 V Vest-Agder 0,177131 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
78 H Nord-Trøndelag 0,176855 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
79 H Sogn og Fjordane 0,171966 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
80 Frp Finnmark 0,158496 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
81 Sp Aust-Agder 0,152563 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
82 KrF Sogn og Fjordane 0,139799 Mandat tildelt
83 KrF Troms 0,134667 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
84 V Hedmark 0,133778 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
85 V Troms 0,120429 Mandat tildelt
86 KrF Hedmark 0,118404 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
87 V Oppland 0,116713 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
88 V Telemark 0,110463 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
89 KrF Nord-Trøndelag 0,109077 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
90 V Sogn og Fjordane 0,100271 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
91 V Aust-Agder 0,094600 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
92 KrF Oppland 0,094313 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
93 KrF Finnmark 0,080548 Partiet skal ikke ha flere utjevningsmandater
94 V Nord-Trøndelag 0,078964 Fylket skal ikke ha flere utjevningsmandater
95 V Finnmark 0,056230 Mandat tildelt