Poll of polls

Borgerlig i Tromsø

Publisert 16. september 2014. Sist endret 16. september 2014.

Kommunevåpen
Tromsø kommune
Folketall: 71 019
Fakta om målingen
Norfakta for iTromsø.
OEV
Ap30,6nan
H34,9nan
Frp10,5nan
SV5,7nan
Sp1,6nan
KrF2,7nan
V5,1nan
MDG2,7nan
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 601 (gir vanlige feilmarginer).

Kommunevalgmåling Tromsø – Norfakta for iTromsø – publisert 16. september 2014.

1) Arbeiderpartiet har størst pluss mot kommunevalget 2011, og noteres omtrent på nivå med målingen fra InFact/Nordlys som ble publisert 11. september.

2) Tross dette, holder byrådspartiene (H+Frp+Venstre) sitt flertall – på denne målingen med 22 av 43 representanter i Tromsø bystyre. Høyre og Frp er i minus mot 2011, mens det tredje byrådspartiet – Venstre – iflg Norfakta er i pluss mot valget for tre år siden.

3) Forskjellen mellom målingene fra Norfakta og InFact er først og fremst tallene for Høyre, som hos Norfakta bare har minus 1,1 pp mot valget for tre år siden – og er iflg byrået størst i Nordens Paris med 34,9.

4) Vi ser her igjen en måling der spørsmålet er om ulike referansvalg – kvlg 2011 eller stv 2013 – kan virke inn på barometertallet. Dette spørsmålet synes særlig å oppstå der forskjellen var stor for et parti mellom disse valgene. For Høyre er Drammen og Tromsø eksempler, begge med klart større oppslutning for Høyre i 2011 enn i 2013. Byråenes vektingstall blir da forskjellige.

5) Sentio vekter kommunevalgmålingene mot 2011, og målte Høyre i Drammen sterkere enn InFact. Norfakta vekter kommunevalgmålingene mot 2011, og målte Høyre i Tromsø sterkere enn InFact.

6) At referansevalget – og dermed vektingstallet – kan virke inn på barometertallene, så vi også før stortingsvalget 2013, der to byråer vektet mot 2011, de øvrige mot 2009. Se f.eks. vår kommentar 16. november 2012 pkt 4 og 5.

7) Norfakta for iTromsø har også ordførermåling med 56-24 i favør ordfører Hjort (H) vs tidligere rektor Aarbakke ved Universitetet i Tromsø (Ap). Hver fjerde Ap-velger foretrekker iflg Norfakta/iTromsø Hjort. Ordførermålingen fra InFact/Nordlys hadde flertall for Hjort med 41,5 vs 25,8.

8) Norfaktas måling for iTromsø bekrefter at Tromsø blir blant de mest spektakulære oppgjørene neste år.

Se nærmere iTromsø 16. september 2014 sidene 2 og 4–5.

Tromsø bystyre

Antall mandater.

H Frp V H Frp KrF V A H KrF V Frp Ap Sp SV R
Norfakta / iTromsø 16/9-14 22 20 3 1 23 19
InFact / Nordlys 11/9-14 20 18 3 2 21 20
InFact / Nordlys 29/4-13 23 21 3 1 24 18
InFact / Nordlys 22/3-13 21 19 4 3 23 17
InFact / Nordlys 31/1-13 21 20 3 0 23 20
InFact / Nordlys 21/9-12 23 21 4 1 25 17

Tromsø 1979-2014

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 InFact / Nordlys 22/3-13 InFact / Nordlys 29/4-13 InFact / Nordlys 11/9-14 Norfakta / iTromsø 16/9-14
Ap 30,7 35,5 26,6 25,6 31,0 30,6
Høyre 33,0 34,3 30,7 31,9 26,8 34,9
Frp 2,2 3,5 13,0 15,4 12,8 10,5
SV 7,3 7,8 4,5 6,7 8,2 5,7
Sp 5,2 3,4 4,3 1,2 1,2 1,6
KrF 8,3 6,8 5,0 3,0 3,3 2,7
Venstre 6,9 4,3 4,8 4,3 3,5 5,1
MDG 0,0 0,0 3,9 1,6 4,5 2,7
Rødt 4,1 3,5 5,5 8,3 7,6 5,4
Andre 2,3 1,0 1,8 2,0 1,2 0,5
R + SV + MDG + Ap + Sp 47,2 50,1 44,8 43,4 52,5 46,0
Frp + H + KrF + V 50,5 48,8 53,5 54,6 46,4 53,2
Sp + KrF + V 20,4 14,4 14,1 8,5 8,0 9,4

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner