Poll of polls

Høyre størst i blått Norge

Publisert 10. desember 2010. Sist endret 10. desember 2010.

Høyre ville iflg TV2/TNS Gallup blitt størst ved et kommunevalg i månedsskiftet november/desember med over 27. Partiet har på tre av fem nasjonale kommunevalgmålinger i år oppnådd 27 pluss.

Høyres nivå hos TV2/TNS Gallup er i overkant hvis vi sammenholder med lokale kommunevalgmålinger siste del av denne høsten. Partiet fikk knapt 26 på den nasjonale kommunevalgmålingen til Landslaget for lokalaviser/Norfakta publisert 29. november 2010.

Høyre og Fremskrittspartiet fikk samlet knapt 47 hos TV2/TNS Gallup. Et veiet snitt av lokale målinger - poll of polls - gir f.t. i underkant av 44. På denne plass har vi tidligere uttrykt tvil om to partier med gjensidig utveksling av velgere - Høyre og Fremskrittspartiet - samlet kan få 47 ved et kommunevalg. Vi fastholder denne tvil.

Tallene som nå publiseres noen uker før vi går inn i valgåret 2011, går i retning av et blåere Norge. Andelen av velgerne som bor i kommuner med rødgrønt flertall, eventuelt rødgrønt og Rødt samlet, ble 32% etter valget i 2007. Denne andelen faller til 29% hvis poll of polls pr. nå slår til, og 25% hvis landsmålingen til TV2/TNS Gallup blir resultatet.

TV2/TNS Gallup spurte de samme velgerne om stemmegivning ved hhv kommunevalg og stortingsvalg. Forskjellen var ikke overraskende størst for Fremskrittspartiet.

Senterpartiet og Venstre gjør det skarpere ved spørsmål om kommunevalg. Skulle Venstres måling på knapt 6 antyde en retning mot valget, kan partiet trolig beholde en nøkkelstilling i en rekke større kommuner, bl.a. Oslo.

TV2 kommunemåling TV2 stortingsmåling Kommunevalg 2007
H 27,3 26,5 19,3
Ap 25,4 27,7 29,6
Frp 19,4 23,7 17,5
SV 5,9 6,2 6,2
Sp 6,5 4 8,0
Krf 4,9 4,4 6,4
V 5,7 4,7 5,9

"TV2 kommunemåling" og "TV2 stortingsmåling" = TV2/TNS Gallup publisert hhv 9. og 2. desember 2010.

Landslaget for lokalaviser og TV2 skal begge ha ros som de eneste oppdragsgiverne så langt for nasjonale kommunevalgmålinger. Landslaget for lokalaviser og TV2 bidrar dermed til å øke interessen for lokalvalget 2011.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger