Poll of polls

Oslo: 15.000 Ap-velgere på gjerdet

Publisert 8. september 2014. Sist endret 8. september 2014.

Kommunevåpen
Oslo kommune
Folketall: 709 037
Ordfører: Marianne Borgen, SV
Byrådsleder: Raymond Johansen, Ap
Fakta om målingen
Respons for Aftenp..
OEEV
Ap31,4-1,313,0
H32,80,20,2
Frp9,10,13,0
SV6,5-0,8-3,6
Sp0,50,1-0,3
KrF2,40,20,7
V8,80,7-0,3
MDG5,10,0-5,1
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 801 (gir vanlige feilmarginer).

Oslo – Respons for Aftenposten – publisert 5. september 2014.

Vi takker kommentator Thomas Boe Hornburg, Aftenposten, for å ha gitt oss innsyn i bakgrunnstall.

1) Bakgrunnstall må leses med varsomhet på grunn av små utvalg, men hvis Respons har truffet har rundt 15.000 av Arbeiderpartiets Oslo-velgere i stortingsvalget 2013 satt seg på gjerdet, eller mer presist – disse velgerne er «ikke sikker» på sin stemmegivning ved kommunevalg.

2) Iflg Respons er 14,3 pst (merk usikkerheten) av Ap’s 2013-velgere «ikke sikker» på partisympati ved kommunevalg. Respons bruker stortingsvalget 2013 som referanse, og med Arbeiderpartiets 106.001 stemmer i hovedstaden i fjor blir dette rundt 15.000 velgere.

3) Ser vi på Respons’ landsmålinger for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) fra november 2013 til august 2014 er Arbeiderpartiets snitt når det gjelder velgere som er «ikke sikker» på partisympati ved stortingsvalg på rundt seks pst – mindre enn halvparten av den usikkerhetsandelen Respons fant blant Støres 2013-velgere i hovedstaden.

4) Årsakene til at Arbeiderpartiet gjør det relativt sett svakere når Oslo-velgerne spørres om kommunevalg, sammenlignet med landsmålingene om stortingsvalg, er iflg Respons bl.a. at (i) Arbeiderpartiets lojalitet på spørsmål om kommunevalg i Oslo er lavere enn Høyres lojalitet, motsatt nasjonalt på spørsmål om stortingsvalg, og (ii) Arbeiderpartiets bytteforhold mot Høyre og Venstre i hovedstaden er svakere enn nasjonalt på spørsmål om stortingsvalg.

Respons for Aftenposten – Oslo – kommunevalg – lojalitet mot stv 2013

Respons bruker stv 2013 som referansevalg
Kolonnen for des: Måling opptatt 12–17 desember 2013
Kolonnen for aug-sep: Måling opptatt 28. august–3. september 2014
Merk små utvalg og høy usikkerhet ved bakgrunnstall

Aug-sep Des
R 69 58
SV 67 82
Ap 75 84
V 71 67
KrF 61 63
H 80 89
Frp 64 70
MDG 64 68

Respons for Aftenposten – Oslo – kommunevalg – overganger

Beregnet etter Respons' overgangsmatrise, stemmetallene Oslo 2013, avrundet til nærmeste 500

Aug-sep Des
Ap til H 6000 4000
H til Ap 5500 4000
H til Frp 2500 500
Frp til H 7500 6500
Ap til Frp 0 0
Frp til Ap 3000 1000
H til V 3000 1500
V til H 3500 2500
Ap til V 2500 3000
V til Ap 1000 3000
SV til Ap 3500 2500
Ap til SV 1000 1500
SV til MDG 1000 0
MDG til SV 1500 1000
H til MDG 0 0
MDG til H 1500 0
Ap til MDG 1500 0
MDG til Ap 1000 3000

Respons for Aftenposten – Oslo – kommunevalg – aktiviserte hjemmesittere

Aug-sep Des
R 4 0
SV 7 6
Ap 40 38
V 7 13
KrF 2 3
H 29 22
Frp 9 6
MDG 2 9

Respons for Aftenposten – Oslo – kommunevalg – andel av 2013-velgerne som svarer "ikke sikker"

Aug-sep Des
R 11 5
SV 5 2
Ap 14 8
V 11 14
KrF 10 13
H 8 5
Frp 10 7
MDG 8 8

Respons for Aftenposten – Oslo – kommunevalg – råtall vs barometertall

Aug-sep råtall Aug-sep barometertall Des råtall Des barometertall
Ap 28,1 31,4 31,7 32,7
SV 10,5 6,5 9,2 7,3
R 3,4 3,1 2,5 2,3
MDG 5,2 5,1 5,8 5,1
Frp 6,1 9,1 5,5 9
H 32,2 32,8 32,9 32,6
KrF 2,5 2,4 2,7 2,2
V 11,2 8,8 9,2 8,1

Oslo bystyre

Antall mandater.

H Frp KrF V H KrF V Frp A Ap MDG SV R
K2023 24 1 6 31 1 27
Respons / Aftenp. 5/9-14 25 1 5 31 3 25
Sentio / Venstre 1/5-14 24 1 5 30 4 24
Respons / Høyre 15/3-14 25 2 5 32 2 25
InFact / Ap 15/2-14 24 2 5 31 3 25
Respons / Aftenp 7/1-14 25 1 5 31 3 25

Oslo 1979-2014

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 InFact / Ap 15/2-14 Respons / Høyre 15/3-14 Sentio / Venstre 1/5-14 Respons / Aftenp. 5/9-14
Ap 33,5 33,0 23,0 18,4 30,8 32,7 31,8 31,4
Høyre 43,3 42,4 23,5 32,6 31,3 33,7 34,5 32,8
Frp 4,6 7,0 6,0 6,1 8,5 9,0 5,8 9,1
SV 5,6 6,7 13,3 10,1 6,5 6,0 5,2 6,5
Sp 0,8 0,7 3,1 0,8 0,8 0,1 1,5 0,5
KrF 5,4 4,8 1,8 1,7 2,7 3,0 1,9 2,4
Venstre 3,5 2,8 10,0 9,1 8,9 8,6 8,4 8,8
MDG 0,0 0,0 8,5 10,2 5,6 3,6 7,0 5,1
Rødt 1,8 1,7 8,3 5,8 4,3 3,3 3,6 3,1
Andre 1,3 1,0 2,5 5,2 0,8 0,0 0,3 0,3
R + SV + MDG + Ap + Sp 41,8 42,1 56,1 45,3 48,0 45,7 49,1 46,6
Frp + H + KrF + V 56,9 56,9 41,4 49,4 51,4 54,3 50,6 53,1
Sp + KrF + V 9,8 8,2 15,0 11,6 12,4 11,7 11,8 11,7

Oslo leverte ved kommunevalget 2023 362 385 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Oslo fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner