Poll of polls

Venstre vs MDG: Nullforhold

Publisert 9. august 2014. Sist endret 9. august 2014.

1) Basert på Respons´ bakgrunnstall i byråets ni landsmålinger etter stortingsvalget, er det et tilnærmet nullforhold mellom Venstre og MDG – i den forstand at partienes lekkasje til hverandre er omtrent like stor, men merk usikkerheten når overgangstall bygger på et så spinkelt grunnlag som tilfellet er for disse partiene.

2) Respons´ tall viser også – ikke uventet – at Venstre har så godt som ingen utveksling med Senterpartiet, og at lekkasjen til KrF er ubetydelig. Av Venstres matrise er det ikke enkelt å se hvilken gevinst partiet kan ha i å markere seg i saker som f.eks. ostetoll.

3) Venstre og KrF har angivelig "fast følge".

4) Spørsmålet om hvor "fast" dette "følget" blir i de tre årene som gjenstår av denne stortingsperioden, vil vise seg. Det er ikke gitt at partier med så liten utveksling mellom seg som Venstre og KrF, vil se en velgergevinst av et "fast følge".

5) Vi takker Aftenposten, ved kommentator Thomas Boe Hornburg, for innsyn i Respons´ bakgrunnstall.

Venstres 2013-velgere – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Fordelingen av respondenter som har opplyst til Respons at de stemte Venstre i stv 2013.
Tabellen gjelder respondenter, ikke prosenter.

okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14
Til R 0 1 0 1 0 0 1 1 0
Til SV 0 0 0 0 1 0 0 1 1
Til Ap 2 3 4 5 5 5 4 0 5
Til Sp 0 0 1 0 0 0 1 1 0
Hos V 58 47 39 34 33 37 53 39 39
Til KrF 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Til H 1 9 6 0 1 1 5 2 4
Til Frp 0 0 0 1 0 0 3 0 0
Til MDG 0 0 0 1 3 0 0 4 3
Til andre 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Til "ikke sikker" 3 6 1 9 5 4 5 3 7

Venstres 2013/2014-velgere – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Fordelingen av respondenter som har opplyst til Respons at de vil stemme Venstre hvis stortingsvalg i morgen.
Tabellen gjelder respondenter, ikke prosenter.

okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14
Fra R 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Fra SV 0 0 0 1 0 3 1 0 0
Fra Ap 2 3 0 0 2 1 1 2 2
Fra Sp 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Fra V 58 47 39 34 33 37 53 39 39
Fra KrF 3 1 1 2 1 0 1 0 1
Fra H 4 1 5 1 2 3 3 2 2
Fra Frp 0 0 1 1 0 1 0 0 0
Fra MDG 0 1 1 0 1 3 3 0 1
Fra andre 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Fra stemte ikke 1 1 4 2 3 4 3 2 4

Venstre – lojalitet mot stv 2013 – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Avrundet til nærmeste hele prosentpoeng.

okt.13 93
nov.13 71
des.13 76
jan.14 65
feb.14 67
mar.14 79
apr.14 74
mai.14 74
jun.14 66
Snitt okt.13 – des.13 80
Snitt jan.14 – juni.14 71

Venstre vs Høyre – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Overganger i absolutte tall – merk feilkilder pga små utvalg.
Avrundet til nærmeste hele tusen.

H til V V til H
okt.13 14000 3000
nov.13 4000 20000
des.13 15000 16000
jan.14 5000 0
feb.14 7000 4000
mar.14 10000 3000
apr.14 9000 10000
mai.14 7000 6000
jun.14 6000 10000
Snitt okt.13 – des.13 11000 13000
Snitt jan.14 – juni.14 7000 6000

Venstre vs Ap – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Ap til V V til Ap
okt.13 7000 5000
nov.13 12000 7000
des.13 0 12000
jan.14 0 15000
feb.14 8000 15000
mar.14 4000 16000
apr.14 3000 8000
mai.14 8000 0
jun.14 9000 12000
Snitt okt.13 – des.13 6000 8000
Snitt jan.14 – juni.14 5000 11000
Snitt apr.14 – juni.14 7000 7000

Venstre – barometertall vs råtall – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Barometertall Råtall
Stv 2013 5,2
okt.13 5,8 7,7
nov.13 4,5 6,5
des.13 5,4 6
jan.14 4,6 5,5
feb.14 5,1 5,4
mar.14 6,1 6,5
apr.14 5,3 8
mai.14 4,8 5,6
jun.14 4,7 5,9

Andel av respondentene som opplyste til Respons at de stemte Venstre i stv 2013

Stv 2013 5,2
okt.13 7,2
nov.13 8
des.13 6
jan.14 6,5
feb.14 5,9
mar.14 5,8
apr.14 8,6
mai.14 6,2
jun.14 7

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V