Poll of polls

Sp – høy lojalitet, liten attraktivitet

Publisert 7. august 2014. Sist endret 7. august 2014.

1) Senterpartiet har samme styrke som KrF – høy lojalitet, men også samme svakhet – liten tiltrekningskraft hos andre partiers velgere og blant velgere som ikke stemte i fjor.

2) Kilde er Respons´ bakgrunnstall i byråets målinger for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende). Vi setter stor pris på at Aftenposten, ved kommentator Thomas Boe Hornburg, har gitt oss innsyn i dette materialet.

3) Senterpartiets lojalitet har vært særlig høy etter partiets ekstraordinære landsmøte i april med 85 i mai og 83 i juni. En motpost til den sterke lojaliteten i disse månedene er at lekkasjen til Arbeiderpartiet var mindre i mai og juni enn tidligere i år. Men merk at overgangstall må leses med stor varsomhet når utvalget er så lavt som i Sp´s tilfelle.

4) Om målingene i mai og juni innevarsler at Sp kan holde egen lojalitet over 80, som vil være solid, vil høsten gi oss et svar på.

5) Sp fikk 6,5 pst i 2005 – 6,2 i 2009 – 5,5 i 2013. Sett i lys av den slitasje som mange regjeringspartier har hatt problemer med, bør dette være tall partiet kan være bekjent av.

6) Tross dette, gjorde en rekke senterpartister sitt beste for å snakke ned eget valgresultat i debatten før landsmøtet i april. Mediene spilte med, og skrev bl.a. at Sp´s valg i fjor var "elendig" (Dagbladet 12. januar 2014).

7) Hvorfor snakket ikke senterpartistene i stedet opp sitt valgresultat, f.eks. ved å påpeke at Sp var det partiet i regjeringen Stoltenberg II som – relativt sett – gjorde det skarpest i stortingsvalget 2013?

8) Om svaret på spørsmålet er at den negative omtale av eget valg var et ledd i angrepene på ledelsen Sp hadde i valgkampen i fjor, er et spørsmål andre er nærmere til å besvare enn undertegnede.

Senterpartiets 2013-velgere – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Fordelingen av respondenter som har opplyst til Respons at de stemte Sp i stv 2013.
Tabellen gjelder respondenter, ikke prosenter.

okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14
Til R 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Til SV 0 1 1 0 0 0 0 0 0
Til Ap 4 1 2 4 4 4 9 2 0
Hos Sp 41 42 31 36 52 34 32 48 41
Til V 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Til KrF 0 0 2 1 0 0 3 0 0
Til H 1 1 0 0 1 1 0 0 1
Til Frp 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Til MDG 0 0 0 1 0 0 0 1 1
Til andre 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Til "ikke sikker" 3 8 7 9 5 8 6 3 6

Senterpartiets 2013/2014-velgere – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Fordelingen av respondenter som har opplyst at de vil stemme Sp hvis stortingsvalg i morgen.
Tabellen gjelder respondenter, ikke prosenter.

okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14
Fra R 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Fra SV 1 0 1 1 0 0 1 1 0
Fra Ap 1 1 0 0 0 1 2 2 2
Fra Sp 41 42 31 36 52 34 32 48 41
Fra V 0 0 1 0 0 0 1 1 0
Fra KrF 1 2 4 0 0 0 0 2 1
Fra H 0 2 1 0 0 1 3 1 0
Fra Frp 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Fra MDG 0 0 0 1 0 0 0 1 0
Fra andre 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fra stemte ikke 1 3 0 1 0 1 1 1 0

Sp – lojalitet mot stv 2013 – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Avrundet til nærmeste hele prosentpoeng.

okt.13 85
nov.13 80
des.13 71
jan.14 70
feb.14 81
mar.14 71
apr.14 62
mai.14 85
jun.14 83
Snitt okt.13 – des.13 79
Snitt jan.14 – juni.14 75
Snitt mai.14 – juni.14 84

Sp – barometertall vs råtall – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Barometertall Råtall
Stv 2013 5,5
okt.13 5,1 5,2
nov.13 5,3 6
des.13 4,6 4,6
jan.14 4,3 5,2
feb.14 4,6 6,4
mar.14 4,4 4,6
apr.14 4,3 4,9
mai.14 5,7 6,7
jun.14 5,1 5,4

Andel av respondentene som opplyste til Respons at de stemte Sp i stv 2013

Stv 2013 5,5
okt.13 5,5
nov.13 6,3
des.13 5,2
jan.14 6,5
feb.14 7,6
mar.14 5,8
apr.14 6,3
mai.14 6,6
jun.14 5,9

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp