Poll of polls

Gjorde Sp et dårlig valg?

Publisert 12. januar 2014. Sist endret 12. januar 2014.

Senterpartiet er f.t. i storm. En av årsakene er et angivelig "elendig" valgresultat (sitat fra kommentator Martine Aurdal i Dagbladet 12. januar 2014).

Enkelte andre kommentatorer har brukt lignende karakteristikker av Senterpartiets valg i 2013. Men gjorde Sp et dårlig valg?

1) Sp fikk 5,48 pst mot 6,15 i 2009. Relativt fall var 11 pst.

2) Arbeiderpartiet fikk 30,84 mot 35,37 i 2009. Relativt fall var 13 pst.

3) Sosialistisk Venstreparti fikk 4,09 mot 6,20 i 2009. Relativt fall var 34 pst.

4) Gitt denne beregningsmåten, gjorde Navarsetes parti det relativt sterkest av de tre partiene i regjeringen Stoltenberg II.

5) Sp gjorde det relativt sett skarpere enn SV i 17 av 19 fylker, og relativt sett bedre enn Ap i ni fylker.

6) Av 57 fylkespartier i regjeringen Stoltenberg II, var to i pluss mot 2009. Begge tilhører Senterpartiet, Aust-Agder Sp og Nord-Trøndelag Sp.

7) Sp skal ha honnør for sin åpenhet med å legge evalueringen av valgkampen og valgresultatet ut på nettet. Undertegnede har lest rapporten. Den er grundig, ærlig og velskrevet.

8) På den annen side er Sp's evaluering av valgresultatet i overkant negativ mot eget parti. At Sp's fall var relativt sett mindre enn Arbeiderpartiets, ble f.eks. ikke fremhevet.

9) Sp kunne i sin evaluering også ha understreket tydeligere at Navarsete og hennes partifeller gjorde et etter omstendighetene imponerende valg i flere fylker, særlig Hedmark, Oppland, Buskerud, Aust-Agder, Møre og Romsdal, Nord-Trøndelag.

Relativ endring 2013 vs 2009 for partiene i Stoltenberg II

Sp Ap SV
Østfold 0,84 0,89 0,53
Akershus 0,81 0,84 0,63
Oslo 0,9 0,87 0,61
Hedmark 0,99 0,92 0,59
Oppland 0,99 0,9 0,57
Buskerud 0,98 0,86 0,6
Vestfold 0,94 0,88 0,58
Telemark 0,82 0,88 0,61
Aust-Agder 1,02 0,86 0,6
Vest-Agder 0,83 0,9 0,67
Rogaland 0,9 0,87 0,7
Hordaland 0,8 0,82 0,9
Sogn og Fjordane 0,82 0,95 0,59
Møre og Romsdal 0,95 0,82 0,66
Sør-Trøndelag 0,89 0,9 0,72
Nord-Trøndelag 1,07 0,96 0,52
Nordland 0,83 0,89 0,67
Troms 0,77 0,85 0,86
Finnmark 0,86 0,88 0,64
Hele landet 0,89 0,87 0,66

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp