Poll of polls

Frp – samme problem som KrF?

Publisert 5. august 2014. Sist endret 5. august 2014.

1) Bortsett fra utvekslingen mellom Frp og Høyre, viser matrisene under små bevegelser mellom Frp og andre partier etter stortingsvalget i fjor.

2) Kilde er Respons` bakgrunnstall i byråets landsmålinger for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende). pollofpolls.no takker Aftenposten, ved Thomas Boe Hornburg, for innsyn i dette materialet.

3) Fremskrittspartiet kan derfor f.t. synes å ha samme problem som KrF – at partiet er lite attraktivt for andre partiers velgere.

4) I likhet med KrF, er det bra egen lojalitet som i hovedsak bidrar til det som for Siv Jensen trolig er akseptable tall i Respons´ målinger etter regjeringsskiftet. Snitt lojalitet for Frp hos Respons første halvår i 2014 har vært 70.

5) Frp har vært vektet opp på alle Respons´ målinger etter valget. En hovedårsak er at på spørsmål om stemmegivning i stortingsvalget 2013 har systematisk færre enn 16,3 pst svart Frp når Respons ringte. Frp fikk 16,3 i valget.

6) Spørsmålet om oppvektingen bidrar til en særlig usikkerhet om Frp´s reelle nivå kan vi trolig få en antydning om når resultatet i kommunevalget neste år sammenholdes med målingene før valget.

7) Bakgrunnstall for hver enkelt måned bygger på små utvalg med tilsvarende store feilkilder. Vi har derfor sammenstilt flere måneder, med sikte på å se mulige mønstre.

Fremskrittspartiets 2013-velgere – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Fordelingen av respondenter som har opplyst til Respons at de stemte Frp i stv 2013
Merk at tabellen gjelder respondenter, ikke prosenter

okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14
Til R 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Til SV 0 0 0 0 1 0 0 1 0
Til Ap 2 5 4 2 2 4 2 9 0
Til Sp 1 0 1 0 0 0 0 0 1
Til V 0 0 1 1 0 1 0 0 0
Til KrF 1 1 0 1 0 3 0 0 0
Til H 8 4 9 12 8 13 15 11 7
Hos Frp 88 70 62 67 51 65 62 71 67
Til MDG 0 0 0 0 0 2 0 2 0
Til andre 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Til "ikke sikker" 3 6 8 18 10 9 4 14 11

Fremskrittspartiets 2013/2014-velgere – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Fordelingen av respondenter som har opplyst til Respons at de vil stemme Frp hvis stortingsvalg i morgen
Merk at tabellen gjelder respondenter, ikke prosenter

okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14
Fra R 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fra SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fra Ap 0 1 0 0 0 3 0 1 1
Fra Sp 0 0 0 1 1 0 0 0 1
Fra V 0 0 0 1 0 0 3 0 0
Fra KrF 1 0 2 1 1 1 1 0 0
Fra H 0 10 7 1 4 3 2 7 3
Fra Frp 88 70 62 67 51 65 62 71 67
Fra MDG 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Fra andre 0 1 1 0 1 2 0 0 0
Fra stemte ikke 7 5 12 5 10 8 6 9 9

Frp – lojalitet mot stv 2013 – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Avrundet til nærmeste hele prosentpoeng

okt.13 88
nov.13 82
des.13 73
jan.14 67
feb.14 70
mar.14 68
apr.14 75
mai.14 66
jun.14 78
Snitt okt.13 – des.13 81
Snitt jan.14 – juni.14 70

Frp vs Høyre – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Overganger i absolutte tall – merk feilkilder pga små utvalg

H til Frp Frp til H
okt.13 4000 38000
nov.13 32000 21000
des.13 21000 50000
jan.14 5000 55000
feb.14 13000 83000
mar.14 8000 62000
apr.14 6000 83000
mai.14 20000 46000
jun.14 8000 36000
Snitt okt.13 – des.13 19000 36000
Snitt jan.14 – juni.14 10000 61000

Frp – råtall vs barometertall – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Råtall Barometertall
okt.13 10,8 14,8
nov.13 10,4 15,1
des.13 9,8 14,5
jan.14 10 12,6
feb.14 8,5 14,3
mar.14 10,4 13,9
apr.14 9,1 13,6
mai.14 10,5 12,8
jun.14 9,7 14,4

Andel av respondentene som opplyste at de stemte Frp i 2013 – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Stv 2013 16,3
okt.13 11,6
nov.13 10,5
des.13 10
jan.14 12,5
feb.14 8,5
mar.14 11,9
apr.14 10
mai.14 12,7
jun.14 10,2

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner