Poll of polls

KrF – bare attraktivt for KrF-velgere?

Publisert 3. juli 2014. Sist endret 3. juli 2014.

Kjell Ingolf Ropstad
Storting 2021: 3,8 %
S-snitt april: 3,8 %
Kommune 2023: 4,0 %
Fakta om målingen
Norstat for VL.
OEEV
Ap34,4-1,48,1
H26,6-0,36,2
Frp14,10,02,5
SV2,90,4-4,7
Sp5,91,5-7,6
KrF4,2-0,80,4
V5,50,80,9
MDG3,8-0,2-0,1
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 954 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsmåling – Norstat for Vårt Land – publisert 3. juli 2014.

1) Kristelig Folkeparti har hatt en krevende innledning på juli med målinger på 4,6 (TNS Gallup/TV2) og 4,2 (Norstat/Vårt Land).

2) KrFs snitt på landsmålingene etter stortingsvalget har vært på 5-tallet, men i underkant av valgresultatet på 5,6.

3) Det er i hovedsak bra lojalitet blant egne 2013-velgere som har holdt KrF på fem pluss etter valget. Synker lojaliteten, synker også barometertallet – slik kommentator Per Anders Hoel fremhever i Vårt Land i dag.

4) Respons’ matriser for KrF etter valget i fjor fremgår av tabellene under. Vi retter en hjertelig takk til Aftenposten, ved Thomas Boe Hornburg, for innsyn i byråets bakgrunnstall.

5) Disse matrisene viser KrFs problem. Partiet er verken attraktivt for andre partiers 2013-velgere eller for velgere som ikke stemte i fjor. Skulle Hareide ikke lykkes i å øke KrFs attraktivitet, stiger risikoen for at KrF må slåss mot sperregrensen i 2017.

6) Risikoen for at Kristelig Folkeparti må slåss mot sperregrensen stiger også hvis KrF får økende konkurranse fra De Kristne, særlig i KrFs kjerneområder i sørvest.

7) KrF fikk 5,59 pst i stortingsvalget. De Kristne – som deltok i valg for første gang i fjor – fikk 0,63 pst.

8) Uten De Kristne er det mulig at KrF kunne sett 6-tallet i stortingsvalget – et resultat Hareide ville feiret som en seier.

9) Stiller De Kristne liste i mange kommuner neste år, kan KrF få en plagsom konkurrent på sin høyre flanke. Stortingsvalget viste at De Kristne har mulighet for å komme inn i mange kommunestyrer.

10) De Kristne fikk i fjor 2,0 pst eller mer i 38 kommuner. Skulle partiet vokse videre, kan De Kristnes mandatgevinster i kommunevalget bli merkbar for Kristelig Folkeparti.

11) Tabellene under gjengir Respons´ matriser for KrF på byråets landsmålinger for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende) etter stortingsvalget. Merk at tabellene gjelder antall respondenter – ikke prosenter. Tabellene viser – naturlig nok – et varierende antall respondenter hver måned.

12) Tabellene bekrefter at KrF har hatt høy egen lojalitet etter stortingsvalget. Det er denne lojaliteten som med ett unntak (november 2013) har gitt KrF barometertall på 5-tallet hos Respons etter valget.

13) Tabellene viser også at KrF bare har marginale overganger fra andre partier, og mobiliserer marginalt blant velgere som ikke stemte i fjor. Denne manglende tiltrekningskraft er Knut Arild Hareide og Dagrun Eriksens hovedproblem.

14) Tallene for lekkasje i antall respondenter fra KrF på Respons´ målinger er små, og gir ikke grunnlag for slutninger om størrelsen på lekkasjen til blokkene. Dette illustrerer et særtrekk ved KrF – partiet har få velgere inn og få velgere ut.

15) Sees alle ni landsmålinger etter valget under ett, er antall respondenter som opplyste til Respons at de stemte KrF i 2013, og som har gått til Frp og Høyre, marginalt større enn antall respondenter som har gått til Ap+Sp+SV – men tallene er som nevnt så små at sikre slutninger om størrelsen på overgangene ikke kan trekkes på grunnlag av Respons´ materiale.

16) Ser vi på overgangene fra andre partier til KrF, finner vi også – alle ni målinger under ett – et noe høyere antall respondenter til KrF fra Frp+Høyre enn fra Ap+Sp+SV, men også her er tallene så små at sikre slutninger om overgangene ikke kan trekkes.

Se nærmere om målingen – Vårt Land 3. juli 2014 s. 6–7 – bl.a. Per Anders Hoels kommentar.

KrFs 2013-velgere – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Fordelingen av respondenter som opplyste til Respons at de stemte KrF i stv 2013

okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14
Til R 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Til SV 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Til Ap 0 2 5 1 2 2 1 0 1
Til Sp 1 2 4 0 0 0 0 2 1
Til V 3 1 1 2 1 0 1 0 1
Hos KrF 66 31 52 42 54 40 44 39 40
Til H 2 3 1 5 6 5 2 1 1
Til Frp 1 0 2 1 1 1 1 0 0
Til MDG 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Til andre 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Til "ikke sikker" 3 2 4 3 5 4 2 2 5

Merk at tabellen gjelder respondenter, ikke prosenter

KrFs 2013/2014-velgere – Respons for Aftenposten (og Adresseavisen / Bergens Tidende)

Fordelingen av respondenter som opplyste til Respons at de vil stemme KrF hvis stortingsvalg i morgen

okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14
Fra R 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fra SV 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fra Ap 0 1 1 0 0 0 0 1 2
Fra Sp 0 0 2 1 0 0 3 0 0
Fra V 0 0 1 0 0 0 0 1 0
Fra KrF 66 31 52 42 54 40 44 39 40
Fra H 0 0 2 0 1 1 2 4 2
Fra Frp 1 1 0 1 0 3 0 0 0
Fra MDG 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Fra andre 3 0 0 1 0 0 0 0 1
Fra stemte ikke 5 2 4 1 3 1 0 1 0

Merk at tabellen gjelder respondenter, ikke prosenter

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om KrF

Vis alle artikler om KrF