Poll of polls

Stortingsmålinger i storbyer

Publisert 25. juni 2014. Sist endret 25. juni 2014.

Stortingsmålinger i Oslo, Bergen og Trondheim – InFact for Arbeiderpartiet – opptatt februar 2014.

Arbeiderpartiet, ved Snorre Wikstrøm, har gitt pollofpolls.no tilgang til målingene med bakgrunnstall. Vi takker hjerteligst for Arbeiderpartiets åpenhet.

Arbeiderpartiet har ved å legge til rette for publisering av åtte målinger – kommune- og stortingsmålinger i Oslo, Bergen og Trondheim, kommunemåling i Drammen og stortingsmåling i Østfold – bidratt til å øke vår felles kunnskap om velgernes vandringer første halvår 2014.

Vi oppfordrer andre partier som blir oppdragsgivere for målinger om å vise samme åpenhet.

1) Respondentene i InFacts målinger i februar i Oslo, Bergen og Trondheim ble spurt om stemmegivning ved både kommune- og stortingsvalg.

2) Når det gjelder Arbeiderpartiet og Høyre, er forskjellene mellom de to valg størst i Oslo.

3) I Oslo hadde Ap 30,8 på kommunemålingen og 33,8 på stortingsmålingen – forskjell tre prosentpoeng. For Høyre var forskjellen 3,5 prosentpoeng – 31,3 på kommunemålingen mot 27,8 på stortingsmålingen.

4) I Trondheim var Høyre 3,1 prosentpoeng sterkere på kommunespørsmål enn stortingsspørsmål (26,7 vs 23,6). Arbeiderpartiet ble i trønderhovedstaden målt 1,5 prosentpoeng sterkere på spørsmål om stortingsvalg (40,4) enn kommunevalg (38,9).

5) Forskjellene mellom de to typer valg var for Ap og Høyre minst i Bergen. Ap var fire promille sterkere på spørsmål om stortingsvalg enn kommunevalg (29,5 vs 29,1). Høyre var ni promille sterkere på kommunespørsmål (33,8 kommunevalg vs 32,9 stortingsvalg).

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner