Poll of polls

Valgundersøkelsens lojalitetstall – (u)sikkerhet?

Publisert 20. mars 2014. Sist endret 20. mars 2014.

1) Vi har stilt spørsmål i tilknytning til den lave lojalitet for SV som var et av funnene i valgundersøkelsen – «Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 2013. De første resultater fra Valgundersøkelsen» – fra forfatterne Bernt Aardal, Johannes Bergh og Atle Hennum Haugsgjerd.

2) Forfatterne av valgundersøkelsen har som svar til oss publisert teksten «Hvorfor bruke paneler når man skal studere velgervandringer?»

3) Forfatterne av valgundersøkelsen argumenterer solid for at et panel kan gi et bedre grunnlag for å anslå lojalitet, sammenlignet med erindringsdata bygget på landsmålinger.

4) Et spørsmål i tilknytning til valgundersøkelsen er om SVs lojalitetstall på 22 ble presentert for leserne med mindre usikkerhet enn det reelt er dekning for – i lys av (i) 32 respondenter innenfor et panel på 641, og (ii) feilmarginen som vi har fått opplyst til pluss/minus 13,3 pp.

5) Et tilsvarende spørsmål gjelder den sikkerhet som synes å bli lagt til grunn når det gjelder lojaliteten som er opplyst for Venstre, KrF og Sp basert på hhv. 27, 17 og 38 respondenter i panelet. Lojaliteten for disse partiene er oppgitt til hhv. 59, 88 og 74.

6) Valgundersøkelsens tabell om lojalitet (side 8, tabell 2) sier intet om feilmarginer. Teksten i dokumentet om lojaliteten (s. 7–10) inneholder visse forbehold for KrF og MDG, men ikke for andre partier.

7) Et spørsmål blir da om leserne av valgundersøkelsen ville ha fått bredere informasjon om mulig usikkerhet hvis forfatterne hadde opplyst feilmarginer.

8) Forfatterne av valgundersøkelsen har i sin tekstaardal.info fremhevet at «alle utvalgsundersøkelser er beheftet med usikkerhet». Vi skulle gjerne sett at forfatterne hadde berørt spørsmålet om lojalitetstallene i denne undersøkelsen er beheftet med en særlig usikkerhet – gitt bl.a. 32 respondenter i panelet for SV – som i større grad kunne ha vært kommunisert til leserne.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode