Poll of polls

SVs lojalitet 22 – ?

Publisert 17. mars 2014. Sist endret 18. mars 2014.

Audun Bjørlo Lysbakken
Storting 2021: 7,6 %
S-snitt april: 9,8 %
Kommune 2023: 6,9 %

1) Dokumentet «Velgervandringer og valgdeltakelse ved stortingsvalget 2013. De første resultater fra Valgundersøkelsen» av Bernt Aardal, Johannes Bergh og Atle Hennum Haugsgjerd ble publisert 13. mars 2014.

2) Dokumentet er lagt ut på nettsidene til Institutt for samfunnsforskning og Statistisk Sentralbyrå.

3) Undersøkelsen ble presentert på et seminar 13. mars 2014 der video er lagt ut på nettsidene til Institutt for samfunnsforskning.

4) SVs lojalitet ble i undersøkelsen oppgitt til 22 – som betyr at omtrent hver femte SV-velger i 2009 fastholdt sin stemmegivning i 2013.

5) Valgundersøkelsens grunnlag mht lojaliteten er et «panel» av velgere som var stemmeberettiget både i 2009 og 2013.

6) SVs lave lojalitet fikk oppmerksomhet i bl.a. Aftenposten, VG og NRK Dagsrevyen.

7) Har valgundersøkelsen dokumentert at SVs lojalitet var så lav som 22?

8) En eventuell lojalitet på 22, og oppslutning for SV på 6,2 pst i 2009, vil bety at av SVs 4,1 pst i 2013 kom bare ca 1,5 fra SVs 2009-velgere. Er det sannsynlig?

9) Valgundersøkelsens funn mht lojalitet er inntatt i tabell 2 på side 8. Antall svar for SV var iflg tabellen 32. På grunnlag av svar fra disse 32, er SVs lojalitet angitt til 22.

10) Valgundersøkelsens tabell for lojalitet opplyser ikke feilmarginer. Vi finner heller ikke slik informasjon i teksten som redegjør for partienes lojalitet (s. 7–10), bortsett fra visse forbehold når det gjelder KrF og MDG – men vi finner ingen forbehold mht SV.

11) pollofpolls.no har derfor spurt en av forfatterne – forsker Johannes Bergh – om feilmarginen. Vi har med takk mottatt dette svaret: «Når det gjelder lojalitetstallet for SV i våre data, så har det en feilmargin på (+/-) 13,3 prosentpoeng. Det reelle tallet ligger altså mellom ca 9 og ca 35.»

12) I svaret opplyses bl.a. også at «det [er] grunn til å forvente lavere lojalitet i våre data enn i tverrsnittsdata hvor man baserer seg på respondentenes hukommelse om stemmegivning ved forrige valg. Folk har en tendens til å huske feil og en tendens til å ønske å fremstå som mer konsistente enn de er. Dette er betydelige feilkilder i slike data.»

13) Antall svar i undersøkelsen for Venstre, KrF og Sp var iflg nevnte tabell 27, 17 og 38. Lojaliteten for disse partiene er oppgitt til 59, 88 og 74. Feilmargin er verken opplyst for disse eller andre partier.

14) TNS Gallup for TV2 hadde flest landsmålinger i valgkampen 2013. Byrået brukte 2009 som referansevalg.

15) Av TNS Gallups 14 landsmålinger i perioden 5. august–7. september 2013, var SVs lojalitet lavest i målingene publisert 27. og 29. august med hhv 32 og 34. Barometertallet i begge målingene var 4,1 – det samme som SVs valgresultat.

16) TNS Gallup hadde 11.000 respondenter i målingene for TV2 i nevnte periode. SVs nivå i dette materialet var fem pst og lojaliteten 47. Det er da sannsynlig at lojaliteten i valget var lavere, gitt SVs resultat på 4,1. Tross dette, er avstanden stor fra TNS Gallups lojalitet og til valgundersøkelsen som – i lys av et panel på 641 svar – har en lojalitet for SV på 22.

17) pollofpolls.no takker journalist Kjetil Løset i TV2 for informasjon om SVs lojalitet hos TNS Gallup.

18) SVs svakeste landsmåling i valgkampen var NRK/Norstat 16. august 2013 med barometertall 2,5. Partiets lojalitet mot 2009 var da 34.

19) Fordi metoden ved landsmålinger er en annen enn panelet som valgundersøkelsen bruker (pkt. 12 foran), og fordi valgundersøkelsen gjelder utført stemmegivning mens landsmålingene spør om stemmegivning hvis (hypotetisk) valg i dag, er det avvik i grunnlaget for å fastsette lojaliteten i valgundersøkelsen og landsmålinger.

20) Tross disse forskjellene, vil vi spørre om valgforskerne kunne fått et bredere materiale for å anslå lojaliteten hvis en også hadde inndratt i tallgrunnlaget partienes lojalitet på mange landsmålinger med 2009 som referansevalg.

21) I pollofpolls.no har vi ikke samfunnsvitenskapelig kompetanse. Vi har derfor ikke kompetanse til å foreta en faglig analyse av valgundersøkelsens metodevalg, tallgrunnlag, presentasjon etc.

22) Vårt spørsmål er bare om valgundersøkelsens tabell om partienes lojalitet (gitt feilmarginen) har dokumentert at SVs lojalitet var 22 – eller om lojaliteten kanskje like nærliggende var i øvre del av feilmarginen på pluss/minus 13 pp – eller kan lojaliteten til SV ha vært høyere enn øverste del av feilmarginen på mellom 22 og 35?

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode