Poll of polls

Oslo SV i pluss mot MDG

Publisert 18. januar 2014. Sist endret 26. januar 2014.

Kommunevalgmåling Oslo – Respons for Aftenposten, opptatt 12–17 desember 2013, 800 spurte.

Aftenposten har ikke funnet plass til målingen. pollofpolls.no retter en hjertelig takk til Aftenposten ved Thomas Boe Hornburg, som har gitt oss tillatelse til å legge ut undersøkelsen.

Merk at Respons’ spørsmål til de intervjuede var stemmegivning hvis kommunestyrevalg.

1) Bakgrunnstallene, se under, viser bl.a. at Ap og Høyre har et nullforhold – at Høyre er i et klart pluss mot Frp og et mindre pluss mot Venstre – at SV er i minus mot Ap, men i pluss mot MDG – og at Ap er i pluss mot MDG.

2) Ap gjør det skarpest blant hjemmesitterne i stortingsvalget som oppga partipreferanse ved kommunevalg til Respons.

3) Høyre har størst lojalitet mot stv 2013, tett fulgt av Ap.

4) SVs lojalitet i Oslo i desember 2013 var iflg Respons høyere enn på byråets landsmålinger i desember 2013 og januar 2014.

Respons for Aftenposten – Oslo desember 2013 – stemmegivning ved kommunevalg – lojalitet mot stv 2013

R 58
SV 82
Ap 84
V 67
KrF 63
H 89
Frp 70
MDG 68

Overganger

Ap til H 4000
H til Ap 4000
H til Frp 500
Frp til H 6500
Ap til Frp 0
Frp til Ap 1000
H til V 1500
V til H 2500
Ap til V 3000
V til Ap 3000
SV til Ap 2500
Ap til SV 1500
SV til MDG 0
MDG til SV 1000
H til MDG 0
MDG til H 0
Ap til MDG 0
MDG til Ap 3000

Beregnet etter Respons' overgangsmatrise, stemmetallene Oslo 2013, avrundet til nærmeste 500

Andel av aktiviserte hjemmesittere

SV 6
Ap 38
V 13
KrF 3
H 22
Frp 6
MDG 9

Oslo bystyre

Antall mandater.

H Frp KrF V H KrF V Frp A Ap MDG SV R
K2023 24 1 6 31 1 27
Respons / Aftenp 7/1-14 25 1 5 31 3 25

Oslo 1979-2014

Oppslutning i prosent.

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 Respons / Aftenp 7/1-14
Ap 33,5 33,0 23,0 18,4 32,7
Høyre 43,3 42,4 23,5 32,6 32,6
Frp 4,6 7,0 6,0 6,1 9,0
SV 5,6 6,7 13,3 10,1 7,3
Sp 0,8 0,7 3,1 0,8 0,4
KrF 5,4 4,8 1,8 1,7 2,2
Venstre 3,5 2,8 10,0 9,1 8,1
MDG 0,0 0,0 8,5 10,2 5,1
Rødt 1,8 1,7 8,3 5,8 2,3
Andre 1,3 1,0 2,5 5,2 0,3
R + SV + MDG + Ap + Sp 41,8 42,1 56,1 45,3 47,8
Frp + H + KrF + V 56,9 56,9 41,4 49,4 51,9
Sp + KrF + V 9,8 8,2 15,0 11,6 10,7

Oslo leverte ved kommunevalget 2023 362 385 stemmer, tilsvarende inf pst. av stemmene i Oslo fylke.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner