Poll of polls

Erna lekker til Siv og Jens

Publisert 15. november 2013. Sist endret 16. november 2013.

Fakta om målingen
Respons for Aftenp..
OEEV
Ap35,13,48,8
H26,2-1,95,8
Frp15,10,33,5
SV3,8-0,2-3,8
Sp5,30,2-8,2
KrF4,6-1,20,8
V4,5-1,3-0,1
MDG2,8-0,1-1,1
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1003 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsmåling – Respons for Aftenposten, publisert 15. november 2013.

Aftenposten, ved kommentator Thomas Boe Hornburg, har gitt pollofpolls.no innsyn i Respons’ bakgrunnstall. Vi takker hjerteligst for avisens åpenhet.

1) Arbeiderpartiet får med 35,1 sin sterkeste nasjonale notering hos Respons siden januar 2012.

2) Et valg svarende til målingen ville gitt Ap 64 mandater som er det samme som partiet fikk i 2009, og +9 mot årets valg.

3) Målingen viser problemet for rødgrønn side når Ap vokser – at SV da lett faller under sperregrensen. Det skjer på denne målingen. Netto gevinst for partiene i regjeringen Stoltenberg II blir dermed fire mandater.

4) Et flertall for en Ap-ledet regjering med disse tallene må bestå av Ap+Sp+SV+KrF+MDG eller Ap+Sp+SV+V+MDG eller Ap+Sp+KrF+V.

5) Om Ap i 2017 satser på en koalisjon som kan gi flertall, eller om partiet vil gå for en ren Ap-regjering i mindretall, men med vekslende støtte fra andre partier (jf. de tre regjeringene Brundtland), vet vi mer om i 2016–2017.

6) Uansett hvilket av disse alternativene Ap vil foretrekke, antyder målingen at selv med sterke tall for Ap, kan det bli krevende å skaffe et grunnlag for en regjering Stoltenberg III – særlig hvis KrF og Venstre fortsatt skulle definere seg som borgerlige / ikke-sosialistiske.

7) Ap’s pluss skyldes høy lojalitet, et positivt bytteforhold mot Høyre og Frp og høy mobilisering av hjemmesittere. De sistnevnte er ofte troløse.

8) Erna lekker iflg Respons til både Siv og Jens. Plussforholdet til Venstre gjør at Høyre med 26,2 måles omtrent som valgresultatet på 26,8.

9) Første måling etter at finansminister Siv Jensen fremla sitt budsjettforslag, er positiv for Frp – med barometertall på 15,1. Frp kan få et snitt i november svarende til oktober.

10) Basert på Frp’s oppslutning før valget, valgresultatet og målingene etter valget, har partiet så langt ikke gått i «SV-fellen». Tvert om, Siv Jensen har lyktes bedre i 2013 enn daværende SV-leder Kristin Halvorsen i 2005, som var året SV for første gang kom inn i regjering.

11) Regjeringspartiene får 76 mandater på denne målingen mot 77 i valget. Snittet så langt i november gir også 76.

12) Venstres lojalitet er svekket mot oktober. Venstre er iflg Respons den største leverandøren til Høyre.

13) Nesten hver syvende Venstre-velger svarte Høyre når Respons ringte. For Skei Grande er det urovekkende hvis en slik lekkasje vedvarer.

14) Partiene med «fast følge» i Nydalen – KrF og Venstre – har som vanlig tilnærmet null utveksling mellom seg. Det er heller ikke overraskende, gitt forskjellene i velgerstruktur mellom disse to.

15) Respons’ matrise viser at Kristelig Folkepartis problem er det samme som partiet har slitt med lenge. KrF er lite attraktivt for andre partiers velgere.

16) KrF er avhengig av sin tradisjonelt solide lojalitet for å holde seg over sperregrensen. Lojaliteten på dagens måling på 77 er ingen oppmuntring for Hareide – bare to måneder etter valget.

17) Summen for KrF og Venstre hos Respons er 9,1 – den laveste for disse to partiene samlet på målingene etter valget. I valget fikk KrF og Venstre 10,82.

18) Opinions måling 14. november for ANB var sterkere for KrF og Venstre – med samlet 12,1. pollofpolls.no skal følge KrF og Venstre tett i månedene fremover.

19) Av Senterpartiets 2013-velgere sa 15 pst til Respons at de har satt seg på gjerdet. Det er unormalt høyt bare to måneder etter valget. Om dette vil bli justert i senere målinger, vil vi snart få svar på.

20) SV lekker til Rødt, Ap og gjerdet. Lysbakken mottar noen respondenter fra nærstående partier – Rødt, Ap, Sp, MDG – men ikke tilstrekkelig til å bringe partiet over sperregrensen. Med vektingstall på 4,09 (= valget 2013) skal det bare marginale minus til før SV måles under sperregrensen.

21) MDGs barometertall svarer til valgresultatet (2,8). Råtallet er svakere (1,8). Partiet mottar bare en respondent fra de øvrige stortingspartiene (fra Ap).

22) Av kvinnene svarte 43 pst Ap. Blant menn oppnådde Ap 28. Høyre hadde 26 blant begge kjønn. Frp fikk 23 pst blant menn og 6 pst blant kvinner.

23) TNS Gallup fant i sin november-måling for TV2 også en særlig lav kvinneandel for Frp.

24) Arbeiderpartiets råtall på denne målingen er 33,4 (barometertall 35,1). Dette må sees i lys av at Respons i sitt utvalg fant færre Ap-velgere (28,6) enn partiets andel i valget (30,8).

25) Høyres råtall er 28,4 (barometertall 26,2). Respons fant i sitt utvalg flere H-velgere (28,9) enn andelen i valget (26,8).

26) Fremskrittspartiets råtall er 10,4 (barometertall 15,1). Det vanlige er at byråene finner færre Frp-velgere enn andelen i referansevalget. Det gjelder også i denne målingen. Når respondentene ble spurt om stemmegivning i årets valg, svarte 10,3 pst at de stemte Frp.

27) Om dette kan tyde på at målingene også denne stortingsperioden vil bli preget av usikkerhet rundt Frp’s reelle nivå, er ett av temaene pollofpolls.no vil følge tett.

Se nærmere Aftenposten 15. november 2013 side 8.

Respons for Aftenposten – lojalitet mot stortingsvalget 2013

okt.13 nov.13
R 62 73
SV 79 79
Ap 93 92
Sp 85 80
V 93 71
KrF 86 77
H 94 85
Frp 86 82
MDG 89 83

Alle tall er avrundet til nærmeste hele prosent

Respons for Aftp – overganger

okt.13 nov.13
Ap til H 15000 8000
H til Ap 10000 27000
H til Frp 4000 32000
Frp til H 38000 21000
Ap til Frp 0 2000
Frp til Ap 7000 28000
H til V 14000 4000
V til H 3000 20000

Respons for Aftp – andel av aktiviserte hjemmesittere

okt.13 nov.13
SV 7 1
Ap 35 51
Sp 2 4
V 2 1
KrF 11 3
H 24 21
Frp 15 7
MDG 2 4

Respons for Aftp – andel av egne 2013-velgere som har satt seg på gjerdet

okt.13 nov.13
SV 4 6
Ap 3 3
Sp 5 15
V 2 6
KrF 4 5
H 2 6
Frp 3 7
MDG 3 5

Arbeiderpartiets og Høyres lojalitet mot stortingsvalget 2013

Kilde Publisert Ap H Ap måling H måling
Stv 2013 09.sep.13 30,8 26,8
DN/Sentio 20.sep.13 97 96 31,5 27,6
TV2/Gallup 07.okt.13 94 91 33,4 27,3
NRK/Norstat 09.okt.13 96 91 30,5 25,7
Aftp/Respons 18.okt.13 93 94 31,7 28,1
TV2/Gallup 04.nov.13 90 91 31 28,1
Aftp/Respons 15.nov.13 92 85 35,1 26,2

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp