Poll of polls

Kristin Halvorsen 2005 vs Siv Jensen 2013

Publisert 28. oktober 2013. Sist endret 28. oktober 2013.

1) SV i 2005 og Frp i 2013 hadde det til felles at det var (i) rundt 40 år siden partiene ble stiftet; (ii) at partiene i 2005 (SV) og 2013 (Frp) førte valgkamp for å komme i regjering; (iii) at begge tok sikte på å delta i regjering med et større parti – Ap og Høyre; og (iv) at begge etter valget fikk finansministeren – partilederne Kristin Halvorsen i 2005 og Siv Jensen i 2013.

2) Et annet felles trekk ved SV i 2005 og Frp i 2013 er at begge innledet valgåret på omtrent samme nivå. Snittet for SV på landsmålingene i desember 2004 var 15,7. Snittet for Frp på landsmålingene i desember 2012 var 16,2.

3) Partienes nivåer var også omtrent det samme ved inngangen til valgkampen. SVs snitt på landsmålingene i juni og juli 2005 var 15 pst. Frp’s snitt på landsmålingene i juni/juli 2013 var 16 pst.

4) Partienes oppslutning i valgkampene 2005 og 2013 fremgår av tabellene under. Frem til slutten av august 2005 (SV) vs august 2013 (Frp) var det små forskjeller.

5) Så falt SV i 2005. Lekkasjen til Ap ble et stigende problem. Fra 14-16 pst fra årsskiftet og inn i valgkampen, ble fasiten valgnatten på 8,8.

6) Frp holdt nivået i innspurten i årets valgkamp, og styrket bytteforholdet mot Høyre. Frp’s oppslutning fra årsskiftet 2013 og langt inn i valgkampen var omtrent som SV i 2005. Så rykket Frp fra i sluttfasen – og fikk 16,3 valgnatten.

7) Hvilken betydning deltakelse i regjering vil ha på Frp’s oppslutning over tid, kan ingen svare på i dag. Men Frp’s første test – en valgkamp der det var mulig at partiet kunne komme i regjering, førte ikke til en svekkelse sammenlignet med målingene tidligere i valgåret – i kontrast til SVs skjebne i 2005.

8) Siv Jensen og Jens Stoltenberg var vinnerne i årets valgkamp når det gjelder mobiliseringen de siste 24-48 timer.

9) Siv Jensen i 2013 klarte derfor det som Kristin Halvorsen ikke klarte i 2005 – å bringe partiet inn i regjering, samtidig som hun beholdt og til dels styrket sitt partis oppslutning i forhold til inngangen til valgkampen.

Sosialistisk Venstreparti 2005 vs Fremskrittspartiet 2013 – poll of polls stortingsvalg

01.jan 05.jun 18.aug 25.aug 01.sep 08.sep Poll of polls valgdagen VALG
SV 2005 14,7 15,3 14,4 14,3 13,9 12,5 11,3 8,8
Frp 2013 14,6 15,8 14,6 14,7 14,7 15,5 15,4 16,3

Poll of polls = Vektet snitt av sist publiserte måling i hvert fylke

SV 2005 vs Frp 2013 – snitt landsmålinger i innspurten

uke 32 uke 33 uke 34 uke 35 uke 36 VALG
SV 2005 15,7 14,2 13,5 13,3 11,3 8,8
Frp 2013 16,7 14,6 14,7 15,7 15,9 16,3

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp