Poll of polls

NRK statsministermåling: Erna og Siv 45,7 vs Jens 42,9

Publisert 25. august 2013. Sist endret 25. august 2013.

1) Etter at NRK på Dagsrevyen og nett lørdag 24. august publiserte Jens Stoltenbergs og Erna Solbergs nivåer i Norstats statsministermåling, spurte polllofpolls.no om undersøkelsen hadde flere svaralternativer.

2) Spørsmålet ble stilt fordi respondentene på disse undersøkelsene tidligere også har fått Siv Jensen som svaralternativ.

3) Journalist Lars Nehru Sand i NRK opplyste søndag morgen på Twitter at respondentene fikk svaralternativene Stoltenberg, Solberg, Jensen, vet ikke.

4) pollofpolls.no etterlyste så på nytt svarfordelingen mellom kandidatene.

5) Søndag ca kl. 12 rettet NRK sin nettsak. Publikum fikk da vite at svarfordelingen var 42,9 Stoltenberg – 38,8 Solberg – 6,9 Jensen – 11,4 vet ikke. Summen av de to kandidatene på borgerlig side er 45,7.

6) Denne informasjonen fremkom 18 timer etter at NRKs første nettsak om statsministermålingen ble publisert, og 17 timer etter at Stoltenbergs og Solbergs nivåer ble opplyst i Dagsrevyen.

7) Vi overlater til våre lesere å vurdere det etisk (u)forsvarlige i å unnlate å opplyse – i nettsak og på Dagsrevyen – svarfordelingen på alle tre kandidater i undersøkelsen.

8) Vi har også anmodet NRK om å redegjøre for hvorfor respondentene med politisk sympati på regjeringssiden får ett svaralternativ i disse undersøkelsene, mens respondentene med sympati på borgerlig side får to alternativer. Dette spørsmålet er ennå ikke besvart.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene