Poll of polls

Rødgrønn stillstand i Østfold

Publisert 19. august 2013. Sist endret 19. august 2013.

Kommunevåpen
Østfold fylke
Folketall: 283 574
Fylkesordfører: Ole Haabeth, Ap
Fakta om målingen
InFact for NRK.
OEV
Ap32,41,9
H30,511,8
Frp16,53,8
SV2,1-4,0
Sp4,2-9,9
KrF4,91,6
V4,01,1
MDG3,40,4
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 526 (gir vanlige feilmarginer).

Fylkesmåling Østfold – InFact for NRK, opptatt torsdag 15. august.

1) Vi får nå i stadig flere fylker måling nr. 2, der begge er opptatt i valgkampen.

2) Spørsmålet når vi sammenligner måling nr. 2 med måling nr. 1 – når begge er opptatt i august – vil være om blokkstillingen og nivåene for partiene er endret i selve valgkampen.

3) Måling nr. 1 i Østfold i valgkampen var fra Sentio for avisene i fylket, opptatt 29. juli – 8. august.

Fakta om nivåene
  • Aps nivå på 32,4 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 30,5 pst ville blitt partiets beste siden krigen.
  • KrFs nivå på 4,9 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
  • MDGs nivå på 3,4 pst ville blitt partiets beste siden krigen.
  • Venstres nivå på 4,0 pst ville blitt partiets beste siden krigen.

4) Måling nr. 2 i Østfold i valgkampen var fra InFact for NRK, opptatt torsdag 15. august.

5) Forskjellene mellom målingene er at både Ap og Høyre er i pluss mot måling nr. 1. Avstanden er tilnærmet den samme – 1,5 i favør Ap på måling nr. 1 og 2,1 på måling nr. 2.

Fylke utjevning

6) Den mest iøynefallende forskjellen mellom målingene er at MDG er doblet fra nr. 1 til nr. 2, og at SV er nesten halvert i samme periode.

7) Valgets hovedtema er blokkstillingen og regjeringsspørsmålet. Blokkforskjellen er bare marginalt endret. Den var 17,5 prosentpoeng i favør opposisjonen på måling nr. 1. Den er 17,2 på måling nr. 2. Se tabell under.

8) Det er derfor vanskelig å se at regjeringspartiene primo og medio august har maktet å hente velgere fra opposisjonspartiene i Østfold.

Se nærmere nettsidene til NRK Østfold.

Blokkstillingen i Østfold

Kilde Publisert Ap+Sp+SV Frp+H+KrF+V
Stortingsvalget 2009 48,6 49,2
Sentio/FB/MA 26.jun.12 45,5 52,8
Sentio/FB 29.jan.13 39,1 58,8
Sentio/FB/MA/SA/SA/HA 20.apr.13 37,5 59,5
Sentio/FB/MA/SA/SA/HA 01.jun.13 36,3 60,2
Sentio/FB/MA/SA/SA/HA 17.aug.13 38,3 55,8
InFact/NRK 19.aug.13 38,7 55,9

Østfold fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 2 3 4 3 3 2 4 5 4 3 5 2
S2005 3 4 5 4 4 1 4 5 4 2 5 1
S2009 4 4 5 5 5 1 4 5 4 2 5 1
S2013 3 3 4 4 4 3 5 6 5 4 6 3
S2017 3 5 5 4 4 2 4 4 4 2 4 2
S2021 3 6 6 5 5 2 3 3 3 2 3 2
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InFact / NRK 34/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
Sentio / FB / MA / SA / SA / HA 33/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
Sentio / FB / MA / SA / SA / HA 22/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
Sentio / FB / MA / SA / SA / HA 16/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
Sentio / FB 5/13 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
Sentio / FB / MA 26/12 4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 2
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 Sentio / FB / MA / SA / SA / HA 16/13 Sentio / FB / MA / SA / SA / HA 22/13 Sentio / FB / MA / SA / SA / HA 33/13 InFact / NRK 34/13
Ap 44,0 45,3 30,5 30,3 28,5 29,8 32,4
Høyre 26,4 28,5 18,7 32,6 33,9 28,3 30,5
Frp 0,9 3,7 12,7 17,5 18,7 19,0 16,5
SV 2,9 3,3 6,1 3,7 4,6 4,0 2,1
Sp 8,1 6,7 14,1 3,5 3,2 4,5 4,2
KrF 11,4 9,1 3,3 5,2 5,6 5,2 4,9
Venstre 3,3 2,4 2,9 4,2 2,0 3,3 4,0
MDG 0,0 0,0 3,0 0,5 0,8 1,5 3,4
Rødt 0,3 0,4 4,6 0,7 0,4 0,9 1,0
Andre 2,8 0,7 4,2 1,7 2,3 2,5 1,0
R+SV+Ap+Sp 55,3 55,7 55,3 38,2 36,7 39,2 39,7
Frp+H+KrF+V 41,9 43,6 37,6 59,5 60,2 55,8 55,9
Sp+KrF+V 22,7 18,2 20,4 12,9 10,8 13,0 13,1
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner