Poll of polls

Hvor henter MDG sine velgere?

Publisert 10. juli 2013. Sist endret 10. juli 2013.

1) Vi har fra Aftenposten, ved Thomas Boe Hornburg, og Verdens Gang, ved Andreas Nielsen, mottatt overgangsmatrisene til Respons’ målinger i Oslo for Aftenposten i mars og juni, og InFacts landsmålinger for VG i mai og juli.

2) Verken Aftenposten eller VG har publisert disse overgangsmatrisene, og pollofpolls.no retter en hjertelig takk til begge avisene for åpenhet.

3) Tabellen under angir lekkasje til Miljøpartiet De Grønne i prosent av partienes velgere i kommunevalget 2011, i henholdsvis Oslo (Respons/Aftp) og hele landet (InFact/VG). Vi understreker at tabellen må leses med den største varsomhet.

4) Tallene under er beheftet med stor usikkerhet pga. antallet respondenter som svarer MDG. Tabellen gir likevel en antydning om hvor MDG henter sine velgere.

5) Får pollofpolls.no adgang til å gjengi fra flere overgangsmatriser, tar vi sikte på å holde våre lesere oppdatert om bl.a. lekkasjen til MDG fra de etablerte partiene.

6) SV hadde en særlig svak landsmåling fra VG/InFact i juli med 3,3 pst. Vi ser under en av årsakene – overgangene til MDG var knapt ni pst av SVs 2011-velgere. Målingene fremover vil si oss om dette er et engangstilfelle, eller om SV – og dermed også regjeringspartiene når det gjelder blokkstillingen – vil få et merkbart problem med lekkasje til MDG.

Lekkasje av 2011-velgere til Miljøpartiet De Grønne

Kilder: Aftenposten / Respons (Oslo) og Verdens Gang / InFact (hele landet)
Tallene gjelder andel av partienes velgere i kvlg 2011, og er avrundet til nærmeste hele prosent

Respons Oslo mars 13 Respons Oslo juni 13 InFact hele landet mai 13 InFact hele landet juli 13
Ap 1 2 1 2
Sp 3
SV 6 4 3 9
Frp
H 1 2
KrF 6 1 2
V 2 4 3 5
R 8
Stemte ikke 2011 4 3 1
MDG barometertall 2,4 4,1 1,9 2,1

Der intet er utfylt, er lekkasjen fra 0,4 og mindre.
Både Respons og InFact bruker kommunevalget 2011 som referansevalg.
Merk at Respons angir i sine overgangsmatriser andel av partienes 2011-velgere som f.t. sier at de er "ikke sikker" ("gjerdesittere"). InFact angir ikke dette. Denne nyansen kan gi marginale utslag i tabellen over.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner