Poll of polls

Flere stemmeberettigede i 2013

Publisert 21. juni 2013. Sist endret 23. juni 2013.

Statistisk Sentralbyrå har lagt ut en foreløpig oversikt over antall stemmeberettigede i årets valg. Se tabell under.

Det er rundt 105.000 flere stemmeberettigede i år enn det var i 2009. Spørsmålet er så hvordan denne økningen vil fordele seg blant partiene.

En av leserne av pollofpolls.no – Nils Aksel Horvei – har på anmodning fra oss gjennomført to beregninger:

(1) Beregning av stemmetall i 19 fylker og sum nasjonalt for partiene basert på sist publiserte fylkesmåling den 20. juni 2013, med en forutsetning om samme antall godkjente stemmer i de 19 fylkene som i 2009. Dette er metoden vi bruker for å beregne vår nasjonale poll of polls på bakgrunn av fylkesmålinger.

(2) Beregning av stemmetall i 19 fylker og sum nasjonalt for partiene basert på sist publiserte fylkesmåling den 20. juni 2013 der antall stemmer i fylkene beror på (i) SSBs antall stemmeberettigede i fylkene i 2013, og (ii) valgdeltakelsen i prosent i hvert fylke i 2009.

Tabell (1) og (2) er inntatt under. Forskjellene mellom partienes nivåer er marginale. Endringene i partienes nasjonale prosentandeler er innenfor 0,05 pst.

Prosentandelene for fordeling av «nye» stemmer nederst er partiets andel av stemmene som er tilkommet i 2013. Stemmetallet nasjonalt øker med våre forutsetninger med 80.935. Høyres andel av disse er 28.032 – 901.026 fratrukket 873.894. Høyres andel av det økede antall stemmer nasjonalt blir dermed 34,6 pst. Tilsvarende for de øvrige partiene fremgår av raden "andel" under.

Vi retter en hjertelig takk til Nils Aksel Horvei for å ha utført disse beregningene.

19.06.2013 Antatt stemmetall 2013 Ap H Frp SV Sp KrF V R Andre
Østfold 153496 43746 52035 28704 7061 4912 8596 3070 614 4758
Akershus 314733 78447 125704 44107 11027 7246 11972 19848 5671 10712
Oslo 337116 87650 116305 45848 23261 1686 7417 29329 10113 15507
Hedmark 108961 43214 27648 16763 4463 8273 2612 1850 871 3266
Oppland 104845 42882 21388 16775 3565 12686 3250 1992 0 2307
Buskerud 146225 39959 51084 27079 5708 9514 4684 6001 0 2196
Vestfold 134771 34501 49057 28976 5526 3504 5391 4582 2156 1078
Telemark 95245 33812 23240 17144 3429 5143 5619 2095 1905 2857
Aust-Agder 61356 13839 18493 10655 1653 3000 6736 4531 1041 1408
Vest-Agder 95751 22980 34662 12448 2968 3160 13214 3639 670 2011
Rogaland 236227 52679 81971 43229 6378 13701 24804 7323 1890 4252
Hordaland 277981 70329 107579 32802 10007 9729 16401 13899 6672 10563
Sogn og Fjordane 58953 15697 13101 8321 3246 10504 4013 2597 649 826
Møre og Romsdal 140636 35300 43175 23767 4782 10970 13079 7313 0 2250
Sør-Trøndelag 168710 64383 49383 19382 8090 9270 4888 6236 2528 4551
Nord-Trøndelag 74011 28322 14385 11254 3354 8571 4621 1863 745 894
Nordland 130873 33339 36216 23141 10982 7714 5753 5622 4184 3922
Troms 86349 21674 25749 17859 6936 6155 2167 2167 2514 1127
Finnmark 37600 13198 10754 5678 2181 1316 902 1354 639 1579
Hele landet 2763838 775952 901926 433932 124616 137055 146118 125312 42863 76065

19.06.2013 Stemmetall 2009 Ap H Frp SV Sp KrF V R Andre
Østfold 148988 42462 50507 27861 6853 4768 8343 2980 596 4619
Akershus 300586 74921 120054 42124 10531 6920 11434 18956 5416 10230
Oslo 323116 84010 111475 43944 22295 1616 7109 28111 9693 14863
Hedmark 107966 42820 27396 16610 4422 8197 2589 1834 863 3236
Oppland 104286 42653 21274 16686 3546 12619 3233 1981 0 2294
Buskerud 142249 38873 49695 26342 5553 9255 4557 5838 0 2136
Vestfold 131117 33566 47727 28190 5376 3409 5245 4458 2098 1049
Telemark 94333 33488 23017 16980 3396 5094 5566 2075 1887 2830
Aust-Agder 59623 13448 17970 10354 1607 2916 6545 4403 1012 1369
Vest-Agder 92378 22171 33441 12009 2864 3048 12748 3510 647 1940
Rogaland 226897 50598 78733 41522 6126 13160 23824 7034 1815 4084
Hordaland 268033 67812 103729 31628 9649 9381 15814 13402 6433 10185
Sogn og Fjordane 58706 15631 13046 8286 3232 10460 3996 2586 646 823
Møre og Romsdal 138668 34806 42571 23435 4715 10816 12896 7211 0 2219
Sør-Trøndelag 162526 62023 47573 18672 7793 8930 4709 6007 2435 4384
Nord-Trøndelag 72405 27708 14073 11010 3281 8385 4521 1823 729 875
Nordland 129703 33041 35892 22934 10884 7645 5701 5572 4146 3887
Troms 84216 21139 25113 17418 6764 6003 2114 2114 2452 1099
Finnmark 37097 13021 10610 5602 2152 1298 890 1335 631 1558
Hele landet 2682893 754190 873894 421607 121040 133921 141832 121230 41499 73680
Andel 26,9 % 34,6 % 15,2 % 4,4 % 3,9 % 5,3 % 5,0 % 1,7 % 2,9 %

Stemmeberettigede 2013 vs 2009

2013 2009
Østfold 208100 201989
Akershus 393300 375622
Oslo 434200 416168
Hedmark 148000 146649
Oppland 142000 141243
Buskerud 193300 188044
Vestfold 176200 171423
Telemark 128200 126972
Aust-Agder 81800 79489
Vest-Agder 126200 121754
Rogaland 308400 296220
Hordaland 357100 344321
Sogn og Fjordane 78400 78071
Møre og Romsdal 187600 184975
Sør-Trøndelag 222000 213863
Nord-Trøndelag 100000 97830
Nordland 179400 177796
Troms 118600 115670
Finnmark 53400 52686
3636200 3530785

Kolonnen for 2013 er foreløpige tall. Kilde er ssb.no.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner