Poll of polls

Venstre opp i Akershus – MDG nærmere mandat

Publisert 21. juni 2013. Sist endret 21. juni 2013.

Kommunevåpen
Akershus fylke
Folketall: 570 843
Fylkesordfører: Anette Solli, H
Fakta om målingen
InFact for NTB.
OEV
Ap25,2-0,6
H41,914,5
Frp12,31,8
SV3,4-3,4
Sp1,7-7,1
KrF3,11,1
V7,70,8
MDG2,6-2,1
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1009 (gir vanlige feilmarginer).

Fylkesmåling Akershus – InFact for NTB – 1009 spurte den 17. juni 2013.

1) Venstre har vært i vekst i Akershus i juni – måling på 7,7 pst i dag (4,9 i 2009). Minimum for å vinne to mandater er etter denne målingen 8,4 pst.

2) Miljøpartiet De Grønne ble målt til 2,6 pst – rekord for partiet på fylkesmålinger i Akershus. Minimum for mandat er 3,91.

3) Høyre noterer årsbeste i Akershus med 41,9. Et eventuelt slikt nivå valgnatten vil bli Høyres sterkeste i Akershus noensinne (41,3 i 1985 og 40,0 i 1981).

Fakta om nivåene
  • Aps nivå på 25,2 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 41,9 pst ville blitt partiets beste siden krigen.
  • KrFs nivå på 3,1 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Sps nivå på 1,7 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • MDGs nivå på 2,6 pst ville blitt partiets beste siden krigen.

4) Det er ikke enkelt å harmonere Høyres serie i Akershus i juni med 40,4 – 39,9 – 41,9 med partiets målinger i Oslo i samme måned, som er 36,9 – 34,5 – 35,5. Avstanden i 2009 var 1,4 i favør Akershus – 23,1 vs 21,7.

5) August vil trolig gi oss svar på om forskjellene mellom nivåene for Oslo Høyre og Akershus Høyre vil bli mindre.

6) Arbeiderpartiet må notere sin tredje måling på rad i landets nest største fylke på nivå marginalt over 2001 med 23,6 pst. De tre målingene i juni har gitt Ap i statsråd Anniken Huitfeldts hjemfylke 25,5 – 24,9 – 25,2.

Fylke utjevning

7) Målingen gir Høyre åtte mandater med delingstall 15. SVs Bård Vegar Solhjell er nærmeste utfordrer til sistemandatet. Han mangler etter målingen 0,51 pst (= 1.535 stemmer).

8) NTB har gitt oss tillatelse til å legge ut InFacts bakgrunnstall. Se tabeller under. Bakgrunnstall må leses med den største varsomhet på grunn av små utvalg når materialet brytes ned. Se også vår merknad under om overgangsmatrisen.

Stemmegivning dersom det var stortingsvalg i morgen - fordelt på kjønn

Akershus – InFact for NTB – 17. juni 2013

Mann Kvinne Total Mandater
Ap 22,8 % 28,0 % 25,2 % 5
Frp 14,5 % 10,0 % 12,3 % 2
H 42,7 % 41,0 % 41,9 % 8
Krf 2,1 % 4,2 % 3,1 % 0
V 8,3 % 6,9 % 7,7 % 1
SV 3,5 % 3,2 % 3,4 % 0
Sp 2,3 % 1,2 % 1,7 % 0
Rødt 1,0 % 1,6 % 1,3 % 0
MDG 1,9 % 3,5 % 2,6 % 0
Andre partier 1,0 % 0,5 % 0,8 % 0

Stemmegivning dersom det var stortingsvalg i morgen - fordelt på stemmegivning i K-2011

Akershus – InFact for NTB – 17. juni 2013
Prosent av Hva stemte du ved kommunevalget i 2011.

Stemte ikke Ap Frp H Krf V SV Sp Rødt Andre partier Total
Ap 20,3 % 80,1 % 1,9 % 2,7 % 7,1 % 10,5 % 20,0 % 4,2 % 20,0 % 17,4 % 25,4 %
Frp 17,7 % 2,7 % 72,1 % 4,7 % 3,6 % 4,2 % 4,3 % 12,2 %
H 49,4 % 12,8 % 23,1 % 88,7 % 14,3 % 15,8 % 20,8 % 13,0 % 41,8 %
Krf 1,3 % 0,4 % 2,9 % 0,7 % 64,3 % 5,3 % 3,2 %
V 6,3 % 3,5 % 2,3 % 57,9 % 7,5 % 8,3 % 4,3 % 7,6 %
SV 3,8 % 65,0 % 4,3 % 3,3 %
Sp 0,4 % 0,3 % 2,5 % 54,2 % 1,7 %
Rødt 80,0 % 1,3 %
MDG 10,7 % 10,5 % 5,0 % 4,2 % 43,5 % 2,6 %
Andre partier 1,3 % 0,7 % 4,2 % 13,0 % 0,8 %

Overgangsmatrisen: Merk at denne ikke omfatter "gjerdesittere". Lojaliteten mot kvlg 2011 er derfor for alle partiene lavere enn matrisen angir, avhengig av hvor mange av partiets 2011-velgere som nå er "på gjerdet".

Stemmegivning dersom det var stortingsvalg i morgen - fordelt på alder

Akershus – InFact for NTB – 17. juni 2013

18-29 år 30-44 år 45-64 år +65 år Total
Ap 20,7 % 23,4 % 28,5 % 26,6 % 25,2 %
Frp 12,2 % 10,2 % 11,7 % 17,2 % 12,3 %
H 45,1 % 44,5 % 36,9 % 43,2 % 41,8 %
Krf 2,4 % 3,6 % 2,6 % 4,1 % 3,2 %
V 7,9 % 10,2 % 8,1 % 3,0 % 7,8 %
SV 4,9 % 1,5 % 4,9 % 1,8 % 3,3 %
Sp 2,9 % 1,3 % 2,4 % 1,7 %
Rødt 2,4 % 1,1 % 1,3 % 0,6 % 1,3 %
MDG 3,7 % 2,6 % 3,2 % 0,6 % 2,6 %
Andre partier 0,6 % 1,6 % 0,6 % 0,8 %

Stemmegivning dersom det var stortingsvalg i morgen - fordelt på region

Akershus – InFact for NTB – 17. juni 2013

Follo Asker og Bærum Akershus forøvrig Total
Ap 26,0 % 17,9 % 33,9 % 25,2 %
Frp 12,8 % 10,6 % 13,7 % 12,3 %
H 40,4 % 50,2 % 33,3 % 41,8 %
Krf 3,8 % 1,5 % 3,8 % 3,2 %
V 6,4 % 12,2 % 4,9 % 7,8 %
SV 3,6 % 2,3 % 3,8 % 3,3 %
Sp 1,3 % 1,1 % 3,3 % 1,6 %
Rødt 1,9 % 0,4 % 1,6 % 1,4 %
MDG 3,2 % 2,7 % 0,5 % 2,5 %
Andre partier 0,6 % 1,1 % 1,1 % 0,9 %

Akershus fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 3 6 7 5 5 5 8 9 8 6 9 5
S2005 5 7 7 6 7 4 8 8 9 5 9 5
S2009 5 6 7 6 7 4 8 9 9 6 10 5
S2013 5 6 6 5 6 7 10 10 11 8 11 8
S2017 5 7 7 6 7 6 9 9 10 7 10 7
S2021 5 8 8 7 8 6 8 8 9 7 9 7
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InFact / NTB 25/13 5 5 5 5 6 8 10 10 11 9 11 9
InFact / RB / ØB / ABB 24/13 5 5 5 5 6 7 10 10 11 8 11 8
Sentio / MA 22/13 4 4 5 5 6 7 10 11 11 9 12 8
InFact / RB / ØB / ABB 36/12 5 5 5 5 6 8 10 10 11 9 11 9
| Last ned
K 1979 S 1981 S 2021 InFact / RB / ØB / ABB 36/12 Sentio / MA 22/13 InFact / RB / ØB / ABB 24/13 InFact / NTB 25/13
Ap 33,2 33,1 25,8 28,3 25,5 24,9 25,2
Høyre 38,5 40,0 27,4 43,1 40,4 39,9 41,9
Frp 2,8 6,0 10,5 12,3 14,8 14,0 12,3
SV 4,9 5,5 6,8 3,5 3,9 3,5 3,4
Sp 6,6 4,9 8,8 2,5 3,0 2,3 1,7
KrF 5,7 4,8 2,0 2,5 4,5 3,8 3,1
Venstre 6,0 3,4 6,9 5,2 4,4 6,3 7,7
MDG 0,0 0,0 4,7 0,0 1,3 2,4 2,6
Rødt 0,6 0,7 3,9 1,1 1,0 1,8 1,3
Andre 1,6 1,5 3,1 1,5 1,2 1,0 0,8
R+SV+Ap+Sp 45,4 44,2 45,4 35,4 33,4 32,5 31,6
Frp+H+KrF+V 53,0 54,2 46,8 63,1 64,1 64,0 65,0
Sp+KrF+V 18,3 13,2 17,7 10,2 11,9 12,4 12,5
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om MDG

Vis alle artikler om MDG

Flere artikler om V

Vis alle artikler om V

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner