Poll of polls

Ny tabell: Mandatfordeling fylkesmålinger

Publisert 9. juni 2013. Sist endret 9. juni 2013.

1) Mandatberegningene på pollofpolls.no når det gjelder landsmålinger og snitt av landsmålinger har som forutsetning samme relative endring mot 2009 for alle partiene i alle fylkene.

2) Vi har nå lagt ut en tabell for mandatfordelingen basert på fylkesmålinger. Forutsetningene er at resultatet i landets 19 fylker svarer til sist publiserte måling, og at antall godkjente stemmer i fylkene svarer til valget 2009.

3) I den grad fylkesmålingene reflekterer regionale variasjoner, bl.a. at Høyres vekst så langt er relativt sterkest i fylker der partiet scoret under sitt landsresultat i 2009, kan en mandatfordeling basert på fylkesmålinger kanskje treffe bedre enn en beregning basert på samme relative endring i hele landet.

4) Beregninger av nasjonale nivåer basert på fylkesmålinger må på den annen side leses i lys av feilkildene, bl.a. at målingene er tatt opp til ulike tidspunkter, at det kan være tilfeldig hvilke fylker som er vektet mot 2009 vs 2011, og hvis ett eller noen byråer er overrepresentert blant fylkesmålingene vil særtrekk ved disse byråenes metodevalg virke uforholdsmessig inn på beregningen.

5) Jo flere fylkesmålinger som er publisert i løpet av en kort tidsperiode, desto mer treffsikker vil beregninger av nasjonale nivåer basert på fylkesmålinger erfaringsmessig være.

6) Lenke til mandatfordelingen basert på fylkesmålinger er inntatt nederst på stortingsforsiden, eventuelt gå inn her.

7) Etter målingene fredag 7. juni i Oppland og Finnmark, blir blokkfordelingen 69 mandater for regjeringen vs 100 for opposisjonen, så fremt sist publiserte måling i hvert fylke blir fasiten valgnatten.

8) Snittet av de fire første landsmålingene i juni gir til sammenligning 68 for Ap+Sp+SV+R mot 101 for Stortingets fire opposisjonspartier.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no