Poll of polls

61 Høyre-mandater – ?

Publisert 30. mai 2013. Sist endret 30. mai 2013.

1) Hvis sist publiserte måling i landets 19 fylker blir valgresultatet, og hvis fylkene leverer samme antall godkjente stemmer som i 2009, blir tallene nasjonalt H 33,3 – Ap 28,9 – Frp 15,5 – KrF 5,2 – Sp 5,0 – SV 4,5 – V 4,3 – R 1,7.

2) En mandatberegning gitt disse nasjonale nivåene og forutsatt samme relative endring i alle fylker fremgår av våre nettsider.

3) Hvis vi på den annen side summerer distriktsmandatene i sist publiserte måling i hvert fylke, får vi en fordeling av de 150 distriktsmandatene som avviker noe fra en beregning som tar utgangspunkt i lik relativ endring i alle fylker. Se tabell under med bl.a. 61 mandater for Høyre.

4) Bakgrunnen er delvis at fylkesmålingene sammenlignet med valget i 2009 gir endringer som avviker noe fra en lik relativ endring som nevnt.

5) Høyre er illustrerende. Partiets fremgang på fylkesmålingene er ujevnt fordelt, med sterkest relativ vekst der partiet scoret lavere enn landssnittet i 2009.

6) Dette har gitt seg utslag i at Høyre på enkelte fylkesmålinger hårfint har "vunnet" mandater som partiet normalt ikke oppnår ved en forutsetning om lik relativ endring i alle fylker, bl.a. andremandatet i Aust-Agder, det syvende mandatet i Hordaland, tredjemandatet i Nordland og andremandatet i Finnmark. Marginale endringer vil føre til at bl.a. disse mandatene likevel ikke vinnes.

7) Vi minner om feilkildene ved beregning av stemmetall og mandater på bakgrunn av fylkesmålinger, bl.a. at disse er tatt opp til ulike tidspunkter, og at fylkesmålinger som regel har færre spurte enn tusen som er det vanlige ved landsmålinger.

8) Dessuten vil fordelingen av sist publiserte måling i 19 fylker være noe tilfeldig når det gjelder vekting mot 2009 eller 2011. I perioder der Respons og InFact publiserer mange fylkesmålinger vil denne beregningsmåten bli dominert av vekting mot 2011. I perioder der Sentio eller andre byråer publiserer mange fylkesmålinger vil denne beregningsmåten få større innslag av vekting mot 2009.

9) Det vil derfor også være noe tilfeldig hvilke fylker som til enhver tid har siste måling vektet mot 2009 eller 2011. Dersom fylker hvor Frp kjemper om sistemandat er målt mot 2009, vil det kunne gi mandatgevinst til Frp i den fylkesvise målingen. For Høyre vil det være motsatt. I tabellen under gis Høyre ekstra mandat i seks fylker, sammenlignet med en mandatberegning som bygger på lik relativ endring over hele landet. Fem av disse fylkene er vektet mot 2011.

10) Tabellen under gjelder bare 150 distriktsmandater. Fordelingen av 19 utjevningsmandater vil føre til en mer forholdsmessig fordeling av de samlet sett 169 mandatene enn tabellen under antyder.

11) Reservasjonene og feilkildene som nevnt er bakgrunnen for spørsmålstegnet i tittelen over.

Fylkesmålingene – 150 distriktsmandater

Basert på sist publiserte fylkesmåling
Kilde for målingene

Ap Sp SV Frp H KrF V Sum
Akershus 5 2 8 1 16
Oslo 6 1 3 7 1 18
Østfold 3 2 3 8
Hedmark 3 1 2 6
Oppland 3 1 2 6
Buskerud 3 2 3 8
Vestfold 2 1 3 6
Telemark 2 1 2 5
Aust-Agder 1 2 3
Vest-Agder 1 1 2 1 5
Rogaland 3 1 3 5 1 13
Hordaland 4 2 7 1 1 15
Sogn og Fjordane 1 1 1 3
Møre og Romsdal 2 2 3 1 8
Sør-Trøndelag 5 1 3 9
Nord-Trøndelag 2 1 1 4
Nordland 2 1 2 3 8
Troms 2 1 2 5
Finnmark 2 2 4
Sum 52 3 2 25 61 4 3 150

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om valgsystem

Vis alle artikler om valgsystem