Poll of polls

Ap vs H: Uendret på fylkesmålingene

Publisert 8. juni 2013. Sist endret 8. juni 2013.

Et stort antall fylkesmålinger er publisert i mai og primo juni – i hovedsak fra Sentio, men også fra Respons (Finnmark) og Markedsinfo (Oppland).

Avstanden gitt fylkesmålingene var 4,2 prosentpoeng i favør Høyre den 3. mai, og var den samme 7. juni. Se tabell under.

Beregningen bygger på en forutsetning om samme antall godkjente stemmer i fylkene som i 2009.

Merk feilkildene ved beregninger av nasjonale nivåer basert på summen av sist publiserte måling i hvert fylke, bl.a. at målingene er tatt opp til ulike tidspunkter, at det til enhver tid kan være tilfeldig hvilke fylker som ligger inne i beregningen vektet mot 2009 vs 2011, og hvis ett eller noen få byråer er overrepresentert i materialet vil eventuelle særtrekk ved disse byråenes metodedvalg virke uforholdsmessig inn på beregningen.

Blir Ap eller Høyre størst i 2013?

Basert på sist publiserte fylkesmåling - merk at målingene er tatt opp til ulike tidspunkter
Forutsatt samme antall godkjente stemmer som i 2009 – 2.682.903
Kilde for målingene

Ap Høyre
Akershus 76649 121437
Oslo 95319 113091
Østfold 42462 50507
Hedmark 42863 27423
Oppland 42653 21274
Buskerud 38834 49645
Vestfold 33566 47727
Telemark 33488 23017
Aust-Agder 15919 20749
Vest-Agder 22171 33441
Rogaland 50598 78733
Hordaland 67812 103729
Sogn og Fjordane 15616 13033
Møre og Romsdal 34806 42571
Sør-Trøndelag 62089 47623
Nord-Trøndelag 26428 14047
Nordland 33074 35928
Troms 21054 25012
Finnmark 13021 10610
Sum 768422 879597

Dag for dag – nye fylkesmålinger publiseres

Ap % H %
03.mai 788084 901066 29,4 33,6
06.mai 790303 894133 29,5 33,3
14.mai 781167 885494 29,1 33
29.mai 775082 893318 28,9 33,3
01.jun 763984 887139 28,5 33,1
07.jun 768422 879597 28,6 32,8

Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H