Poll of polls

Arnstad vs Eriksson

Publisert 18. april 2013. Sist endret 18. april 2013.

Kommunevåpen
Nord-Trøndelag fylke
Folketall: 141 574
Fylkesordfører: Pål Sæther Eiden, H
Fylkesrådsleder: Anne Marit Mevassvik, Ap
Fakta om målingen
Sentio for T-A.
OEEV
Ap36,52,12,9
H19,4-1,18,8
Frp14,2-1,16,2
SV5,50,5-0,2
Sp14,3-1,3-14,5
KrF3,9-0,91,6
V4,20,62,2
MDG0,00,0-1,9
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 600 (gir vanlige feilmarginer).

Stortingsmåling Nord-Trøndelag - Sentio for Trønder-Avisa, publisert 18. april 2013, opptatt 8-14 april.

1) Målingen gir dødt løp om siste distriktsmandat mellom statsråd Marit Arnstad (Sp) og stortingsrepresentant Robert Eriksson (Frp). Etter målingen vinner Arnstad sistemandatet med 1 promille (!) høyere oppslutning enn Frp - 14,3 for Sp vs 14,2 for Frp.

2) Sentio vekter mot stv 2009. Frp blir som regel vektet sterkere opp på målinger med 2009 som referansevalg - sammenlignet med målinger vektet mot kmommunevalget 2011.

3) Avstanden mellom Arnstad og Eriksson ville derfor trolig vært større i favør Arnstad ved vekting mot 2011.

Fylke utjevning

4) Respons vekter mot 2011. Avstanden mellom Sp og Frp på byråets siste måling i Nord-Trøndelag for Adresseavisen var 4,5 prosentpoeng i favør Sp (publisert 9. mars 2013).

Kampen om de siste distriktsmandatene i Nord-Trøndelag
INNE
med nest minst margin
Jorid Holstad Nordmelan Jorid Holstad Nordmelan
Nummer 3 på Aps liste. Holder mandatet med 0 stemmers margin.
INNE
med minst margin

Nummer på Aps liste. Holder mandatet med 0 stemmers margin.
UTE
med minst margin

Nummer på Aps liste. Mangler 0 stemmer for å ta mandat.
UTE
med nest minst margin

Nummer på Aps liste. Mangler 0 stemmer for å ta mandat.
Forutsetter samme antall godkjente stemmer som ved forrige valg. Basert på listene til valget i 2013.

5) Dessuten har Sp en sterk organisasjon og solide tradisjoner i Nord-Trøndelag. Arnstad må derfor finne seg i å være favoritt til å slå Frp og vinne distriktsmandat.

6) Arbeiderpartiet er i pluss mot to svake foregående målinger i Nord-Trøndelag. Omregnet til landstendens, antyder målingen knapt 30 pst nasjonalt for statsministerens parti.

7) Høyre fikk 6,9 pst i Nord-Trøndelag i 2005 og 8,9 i 2009. Dette er sjette fylkesmåling siden juni 2012 med Høyre over 17 pst. Sentio noterer i dag 19,4 for Erna Solbergs partifeller blant nord-trønderne.

8) Sentio / Trønder-Avisa tildeler utjevningsmandatet til Sp, som således får to mandater. Formodentlig er denne tildelingen basert på en nasjonal meningsmåling. Dette tilfellet illustrerer svakheten ved denne metoden. Antallet stemmer som er "til overs" etter at et parti har fått sitt siste distriktsmandat gir den klareste indikasjon på at et parti ligger godt an til å få utjevningsmandatet. Når Sp er inne med så knapp margin som vi ser her, ligger partiet aller dårligst an til å få utjevning i Nord-Trøndelag.

Se nærmere Trønder-Avisa 18. april 2013 sidene 10-11. Trønder-Avisa leverer som vanlig en solid og informativ dekning av sin måling.

Nord-Trøndelag fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 2 4 5 4 4 0 1 2 1 1 2 0
S2005 2 4 4 3 4 0 1 1 2 1 2 1
S2009 3 4 4 4 4 1 2 2 2 1 2 1
S2013 2 3 3 3 4 1 1 1 2 2 2 2
S2017 2 3 3 3 4 1 1 1 2 2 2 2
S2021 2 4 4 4 5 0 0 0 1 1 1 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sentio / T-A 16/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa 10/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 7/13 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Respons / Adressa 36/12 2 3 3 3 3 1 1 1 1 1 1 1
Sentio / T-A 36/12 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / T-A 25/12 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1 2 1
Sentio / T-A 16/12 2 3 3 3 3 0 1 1 1 0 1 0
Sentio / T-A 12/10 2 3 3 3 3 0 2 2 2 0 2 0
| Last ned

K 1979 S 1981 S 2021 Respons / Adressa 36/12 Sentio / T-A 7/13 Respons / Adressa 10/13 Sentio / T-A 16/13
Ap 40,1 42,7 33,6 40,2 34,4 33,7 36,5
Høyre 12,5 17,8 10,6 19,9 20,5 21,3 19,4
Frp 0,5 2,0 8,0 12,5 15,3 11,8 14,2
SV 3,0 4,5 5,7 3,8 5,0 5,3 5,5
Sp 21,0 0,0 28,8 12,8 15,6 16,3 14,3
KrF 6,4 0,0 2,3 3,9 4,8 4,3 3,9
Venstre 10,0 8,5 2,0 5,4 3,6 4,4 4,2
MDG 0,0 0,0 1,9 0,0 0,0 1,6 0,0
Rødt 0,1 0,6 4,0 1,2 0,4 0,6 1,0
Andre 6,4 24,0 3,2 0,5 0,4 0,7 1,1
R+SV+Ap+Sp 64,2 47,8 72,1 58,0 55,4 55,9 57,3
Frp+H+KrF+V 29,4 28,2 22,9 41,7 44,2 41,8 41,7
Sp+KrF+V 37,4 8,5 33,1 22,1 24,0 25,0 22,4
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Sp

Vis alle artikler om Sp

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner