Poll of polls

TV2 = Poll of polls

Publisert 9. april 2013. Sist endret 9. april 2013.

Fakta om målingen
Verian for TV2.
OEEV
Ap29,92,23,6
H33,52,213,1
Frp15,5-2,43,9
SV4,2-0,4-3,4
Sp4,8-0,6-8,7
KrF4,5-0,10,7
V4,0-0,8-0,6
MDG0,8-0,3-3,1
O: Oppslutning i målingen. E: Endring ift forrige måling fra samme medium/byrå. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 959 (gir vanlige feilmarginer).

Landsomfattende stortingsmåling - TNS Gallup for TV2, publisert 8. april 2013.

1) Både Arbeiderpartiet og Høyre øker med 2,2 prosentpoeng siden målingen fra samme kilde i mars.

2) Arbeiderpartiets lojalitet på de tre landsmålingene hittil i april, hvorav to er opptatt etter påske, er i hovedsak den samme som på et stort antall landsmålinger de siste syv månedene.

Fakta om nivåene
  • Aps nivå på 29,9 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 33,5 pst ville blitt partiets beste siden krigen.
  • KrFs nivå på 4,5 pst ville blitt partiets svakeste siden krigen.
  • Sps nivå på 4,8 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • MDGs nivå på 0,8 pst ville blitt partiets beste siden krigen.

3) Lørdag 6. april la vi ut en poll of polls basert på målinger i 14 fylker med 73 pst av stemmene i 2009, publisert 7. februar til 5. april 2013.

4) Forskjellene mellom denne poll of polls og TV2s måling er små. Avviket for Ap og Høyre er henholdsvis 2 og 3 promille. Avviket for regjeringspartiene samlet er 3 promille. Avviket for Stortingets fire opposisjonspartier samlet er 1 promille. Se tabell under.

5) En forskjell mellom denne poll of polls og TV2s måling er at Frp og Høyre har flertall på målingen til TV2, men ikke på vår poll of polls basert på fylkesmålinger. Hovedårsaken er at Frp er 1,1 prosentpoeng sterkere på TV2s måling enn på poll of polls.

6) Journalist Kjetil Løset i TV2 gir, som vanlig, leserne av TV2s nettsider en solid analyse av målingen med bakgrunnstall.

7) TV2 har også lagt ut en mandatberegning på bakgrunn av målingen.

7) TV2s mandatberegning tar utgangspunkt i at målingen svarer til det nasjonale resultatet. Partienes antatte nivåer i fylkene bygger på at de relative endringene vil variere, bl.a. at Høyres vekst er relativt sett sterkest i fylker der partiet i 2009 scoret lavere enn landssnittet. I fordelingen mellom fylkene bygger TV2 på bakgrunnstall fra TNS Gallup, fylkesmålinger etc.

Arbeiderpartiets lojalitet mot stv 2009 - målinger fra og med september 2012

Alle tall er avrundet

Kilde Publisert Lojalitet Måling
TV2/Gallup 03.sep 64 28,1
NRK/Norstat 06.sep 63 27,7
Nat/KK/Norfakta 08.sep 61 29,1
TV2/Gallup 01.okt 60 28,4
Nat/KK/Norfakta 08.okt 61 28,1
DN/Sentio 19.okt 60 26,4
VL/Norstat 25.okt 63 25,6
TV2/Gallup 05.nov 71 30,2
Nat/KK/Norfakta 12.nov 62 29,3
VL/Norstat 23.nov 69 31,8
TV2/Gallup 03.des 65 28,8
Nat/KK/Norfakta 08.des 61 29,6
Nat/KK/Norfakta 12.jan 61 27,1
TV2/Gallup 15.jan 65 29,2
DN/Sentio 24.jan 60 29,6
TV2/Gallup 04.feb 59 26,1
Nat/KK/Norfakta 11.feb 61 28,7
ANB/Opinion 14.feb 60 26,4
DN/Sentio 22.feb 60 28,7
VL/Norstat 01.mar 63 26,9
TV2/Gallup 04.mar 63 27,7
ANB/Opinion 07.mar 60 28,8
Nat/KK/Norfakta 11.mar 63 27,7
DN/Sentio 21.mar 70 31,7
VL/Norstat 02.apr 56 24,6
TV2/Gallup 08.apr 62 29,9

TV2 / TNS Gallup 8. april 2013 vs poll of polls basert på fylkesmålinger

Poll of polls bygger på 14 fylker med målinger publisert 7. februar – 5. april 2013

TV2 Poll of polls Avvik
Ap 29,9 29,7 0,2
Sp 4,8 5 -0,2
SV 4,2 4,5 -0,3
Ap+Sp+SV 38,9 39,2 -0,3
Frp 15,5 14,4 1,1
H 33,5 33,8 -0,3
KrF 4,5 5,1 -0,6
V 4 4,3 -0,3
Frp+H+KrF+V 57,5 57,6 -0,1

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger