Poll of polls

Ap stabile i råtall og barometertall

Publisert 18. mars 2013. Sist endret 18. mars 2013.

1) NRK publiserte i forrige uke både råtall og barometertall i Norstats landsomfattende måling.

2) Redaktør Hetland i Stavanger Aftenblad la søndag 18. mars råtallene i Respons' nasjonale måling for Aftenposten, Adresseavisen, Bergens Tidende og Stavanger Aftenblad ut på twitter, se under.

Partiutvikling sammenlignet med forrige valg

3) Arbeiderpartiet er stabile hos begge byråene i både råtall og barometertall. Ap har hos Norstat 26,5 (råtall) vs 27,1 (barometertall). Tilsvarende hos Respons er 26,2 vs 26,4.

4) Fremskrittspartiets nivåer viser et mønster leserne av pollofpolls.no vil kjenne igjen - at råtallene er rundt resultatet for Siv Jensens parti i kommunevalget 2011. Sentios råtall for Frp i byråets landsmålinger fra januar til november 2012 var 10,7 pst.

5) Vi vil understreke at barometertallene - dvs. etter politisk vekting - gir uttrykk for partienes nivåer etter byråenes beste faglige skjønn. Råtall må leses med denne reservasjonen. Hvis et parti f.eks. veies ned, kan dette derfor ikke uten videre tas til inntekt for at partiet har en "stemmereserve" i tillegg til barometertallene.

6) Hvis publisering av råtallene i mars-målingene fra Norstat og Respons er innledningen på utlegging på nettet av råtall i mange målinger, bør mediene som legger ut råtall også forklare bakgrunnen for eventuelle større forskjeller mellom råtall og barometertall. Råtall som publiseres uten en slik forklaring, kan lett bli tillagt uforholdsmessig stor vekt.

7) Fagsjef Knut Weberg i InFact, som måler for VG og vekter mot 2011, har på våre nettsider 11. april og 13. september 2012 redegjort for byråets vekterutiner.

8) Hvis byråene som vekter mot 2009 eller andre ønsker å delta i debatten om vekting, stiller vi våre nettsider til rådighet.

Respons for Aftenposten, Adresseavisen, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad - råtall - mars 2012

Kilde: Redaktør Hetland, Stvgr Aftenblad, twitter 17. mars 2013

Råtall Barometertall
Ap 26,2 26,4
Sp 4,9 4,8
SV 7,7 4,8
Ap+Sp+SV 38,8 36
Frp 9,5 11,7
H 36 37,9
KrF 5,6 4,9
V 6,7 5,4
Frp+H+KrF+V 57,8 59,9
R 1,8 1,4
MDG 1,2 2,3

Råtall mars 2013, Norstat for NRK vs Respons for Aftenposten m.fl.

Norstat opptatt 5-11 mars, Respons 11-13 mars - tabellen angir råtall ekskl usikre

Norstat Respons
Ap 26,5 26,2
Sp 3,5 4,9
SV 4,9 7,7
Ap+Sp+SV 34,9 38,8
Frp 10,4 9,5
H 37,9 36
KrF 7,1 5,6
V 5,8 6,7
Frp+H+KrF+V 61,2 57,8
R 0,8 1,8

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om Ap

Vis alle artikler om Ap

Flere artikler om Frp

Vis alle artikler om Frp

Flere artikler om metode

Vis alle artikler om metode

Flere artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene

Vis alle artikler om presentasjon av meningsmålinger i mediene