Poll of polls

Oljen ryster Nordland

Publisert 8. februar 2013. Sist endret 8. februar 2013.

Kommunevåpen
Nordland fylke
Folketall: 267 334
Fylkesordfører: Kari Anne Bøkestad Adreassen, Sp
Fylkesrådsleder: Tomas Norvoll, Ap
Fakta om målingen
InFact for NRK / LP / AN.
OEV
Ap25,5-3,3
H27,712,4
Frp17,75,5
SV8,41,2
Sp5,9-15,3
KrF4,42,4
V4,31,8
MDG0,0-2,3
O: Oppslutning i målingen. EV: Endring ift forrige valg.
Antall spurte: 1078 (gir vanlige feilmarginer).

Fylkesmåling med spørsmål om stemmegivning ved stortingsvalg - InFact for NRK / Lofotposten / Avisa Nordland, publisert 7. februar 2013.

1) Høyre er, såvidt vi vet, for første gang størst i en måling i Nordland. Hvis noen av våre lesere kjenner en tidligere måling der Høyre var størst i Nordland, vil vi sette pris på å bli kontaktet.

2) Høyres måles til 27,7 pst - mot 11,5 pst i stv 2009. Målingen er ikke så ekstrem som Respons' måling for A-pressen i september i fjor der Erna Solbergs parti fikk 30 pst.

3) Arbeiderpartiet fikk 39,3 pst i Nordland i stortingsvalget 2009. InFacts måling gir partiet 25,5 pst. Hvis InFact har truffet, har mer enn hver tredje 2009-velger forlatt Ap.Omregnet til landstendens, antyder målingen under 25 pst.

Fakta om nivåene
  • Aps nivå på 25,5 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.
  • Høyres nivå på 27,7 pst ville blitt partiets beste siden krigen.
  • Sps nivå på 5,9 pst ville blitt partiets nest svakeste siden krigen.

4) SV fikk 7,7 pst i stv 2009, og 2,7 pst hos Respons/A-pressen i september i fjor.

Partiets utvikling i fylket som andel av valgresultat nasjonalt ved S-valg

Partiets motstand mot oljevirksomhet utenfor Lofoten og Vesterålen har iflg InFact brakt Audun Lysbakkens parti til 8,4 pst i Nordland. Dette er - trolig - SVs relativt sett sterkeste måling i 2012-2013.

5) InFact veier mot 2011. I lys av slik veiing er Frp's måling på 17,7 pst solid (24,3 pst i 2009).

Partiets utvikling i fylket som andel av valgresultat nasjonalt ved S-valg

6) Venstre er iflg InFact nesten doblet mot 2009.

7) Regjeringspartiene oppnår samlet 39,8 pst - mot 55,3 pst i 2009. Forholdstallet blir 0,72. Et slikt forholdstall nasjonalt gir 34-35 pst for regjeringen. Så galt kan det neppe gå for Ap, Sp og SV samlet, men dette antyder hvor dramatisk InFacts måling i Nordland er.

Fylke utjevning

8) SV er med sitt pluss i Nordland for første gang siden ultimo august 2012 over sperregrensen på vår poll of polls for stortingsvalget 2013

9) All ære til Avisa Nordland, som både på papir og nett publiserer en rekke bakgrunnstall. SVs lojalitet mot kommunevalget 2011 i Nordland har øket fra 37 pst (Respons september 2012) til 78 pst (InFact februar 2013). Avisen publiserer også InFacts fordeling på aldersgrupper og regionvis i Nordland.

10) Spørsmålet blir nå om denne målingen peker ut en retning mot valgnatten, eller om dette er øyeblikkets rystelser på grunn av debatten om oljevirksomhet siste uke.

Se nærmere nrk.no, nettavisene til Avisa Nordland og Lofotposten og papiravisene: Avisa Nordland 8. februar sidene 2, 6, og 7 - Lofotposten samme dag sidene 1 og 4.

Nordland - regjeringspartiene samlet

Kilde Publisert Veiet mot
Stortingsvalget 2009 55,3
Respons/A-pressen 03.sep.10 49,4 2009
Respons/A-pressen 18.jun.11 42,8 2009
Fylkestingsvalget 2011 48,6
Kommunestyrevalget 2011 45,4
Respons/A-pressen 08.sep.12 40,5 2011
InFact/NRK 07.feb.13 39,8 2011

Målingene er stortingsmålinger

Nordland - distriktsmandater

2009 NRK/InFact feb 2013
Ap 4 2
Sp 1 0
SV 1 1
Frp 2 2
H 1 3
KrF 0 0
V 0 0
Sum 9 8

Nordland har f.t. ti mandater, ni distriktsmandater + utjevning
I valget 2013 skal Nordland velge ni mandater, åtte distriktsmandater + utjevning

Nordland fylke

Ap Ap Sp SV Ap Sp SV KrF Ap Sp KrF Ap Sp KrF V H H Frp H Frp KrF H Frp V H KrF V H Frp V KrF H V
S2001 3 6 7 5 5 2 4 5 4 3 5 2
S2005 4 6 7 6 6 1 3 4 3 2 4 1
S2009 4 6 6 5 5 1 4 4 4 1 4 1
S2013 4 5 5 5 5 2 4 4 4 2 4 2
S2017 2 5 5 4 4 2 4 4 4 2 4 2
S2021 3 6 6 5 5 1 2 2 2 1 2 1
S2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
InFact / NRK / LP / AN 6/13 2 3 3 2 2 3 5 5 5 3 5 3
Respons / AN / Frem. / HA / LP / RB 36/12 3 3 3 3 3 3 5 5 5 3 5 3
Respons / AN / Frem. / HA / LP / RB 24/11 4 4 4 4 4 2 5 5 5 2 5 2
Respons / AN / A-pressen 35/10 3 5 5 4 4 2 4 4 4 2 4 2
| Last ned

K 1979 S 1981 S 2021 K 2023 F 2023 Respons / AN / A-pressen 35/10 Respons / AN / Frem. / HA / LP / RB 24/11 Respons / AN / Frem. / HA / LP / RB 36/12 InFact / NRK / LP / AN 6/13
Ap 37,9 41,0 28,8 nan 24,4 33,6 33,3 31,1 25,5
Høyre 24,2 27,4 15,3 nan 22,9 18,7 23,5 30,0 27,7
Frp 0,8 2,6 12,2 nan 12,7 25,2 23,7 16,8 17,7
SV 5,3 8,0 7,2 nan 7,5 7,5 3,5 2,7 8,4
Sp 8,9 7,1 21,2 nan 10,7 8,3 6,0 6,7 5,9
KrF 8,1 8,1 2,0 nan 2,4 3,5 3,1 3,4 4,4
Venstre 4,8 4,3 2,5 nan 3,2 1,8 3,0 2,4 4,3
MDG 0,0 0,0 2,3 nan 2,5 0,0 0,0 1,2 0,0
Rødt 0,9 0,8 5,4 nan 5,6 0,8 2,4 4,0 3,2
Andre 9,1 0,7 3,2 nan 8,1 0,6 1,5 1,7 3,0
R+SV+Ap+Sp 53,0 56,8 62,6 nan 48,2 50,2 45,2 44,5 43,0
Frp+H+KrF+V 37,9 42,5 31,9 nan 41,2 49,2 53,3 52,6 54,1
Sp+KrF+V 21,8 19,6 25,7 nan 16,3 13,6 12,1 12,5 14,6
| Last ned

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Flere artikler om SV

Vis alle artikler om SV

Flere artikler om H

Vis alle artikler om H

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner