Poll of polls

Blå-blått i Tromsø?

Publisert 24. september 2010. Sist endret 24. september 2010.

At Fremskrittspartiet og Høyre sammen skulle få flertall i Tromsø bystyre, var blant mulighetene som trygt kunne utelukkes før denne kommunevalgkampen.

Fredag 24. september skjedde det på forhånd utenkelige - en K-måling med et slikt utfall. Nordlys/InFact målte 20. september disse partiene til 50,3% og 22 av de 43 mandatene i Tromsø bystyre.

Skulle målingen svare til sannheten september 2010, er Fremskrittspartiet størst i Nordens Paris med knapt 26, Høyre er nest størst med knapt 25, og Arbeiderpartiet med ordfører Hausberg er tredje størst med nesten 23. Endringene er dramatiske for Høyre (+13 prosentpoeng, +109 prosent) og for Arbeiderpartiet (-17 prosentpoeng, -43 prosent). Høyre er mer enn doblet i Ishavsbyen siden K-2007.

Er dette stormløpet fra Frp og Høyre bærekraftig frem mot september 2011?

1) Tromsø har hatt en borgerlig tradisjon med bl.a. ordfører Erlend Rian (H). Selv om velgerstrukturen i Tromsø er endret siden Rians glansdager, kan denne tradisjonen gi muligheter for et borgerlig Tromsø 2011-2015.

2) For Høyre gjelder det samme i Tromsø som i landet ellers. Partiet skal lykkes med svært meget for å beholde en ekstrem lojalitet blant egne 2009-velgere og store overganger fra Ap. Disse utfordringene vil også Tromsø Høyre måtte forholde seg til.

3) Fremskrittspartiet hadde fallhøyde i Tromsø i 2006-2007. Frp noterte knapt 33 på K-måling uke 7/2006 (Bladet Tromsø/Norfakta), og ble målt til nesten 27 i uke 34/2007 (Nordlys/InFact). Når det gjaldt som mest, på valgdagen, ble resultatet i underkant av 21. Ingen kan utelukke at Frp har fallhøyde fra dagens måling på nesten 26.

4) Målingen er tatt opp da debatten gikk som varmest om Troms Kraft. Denne saken er trolig tilbakelagt på valgdagen neste år. Det kan bidra til å gi andre tall når Tromsø går til valg i 2011.

5) NRK/InFacts kommunevalgmåling for Troms publisert 1. september brutt ned på Tromsø gir andre nivåer for Ap og Høyre. Dette bidrar også til usikkerhet rundt det angivelige flertall for Frp og Høyre i Tromsø.

Tromsø 1979 - 2010

K 1979 S 1981 45/2006 36/2007 K 2007 F 2007 S 2009 NRK sep 10 Nordlys sep 10
A 30,7 35,5 25,9 34,3 39,5 36,5 36,5 36,6 22,6
Sp 5,2 3,4 3,3 3,5 3,1 5,2 5,3 2,1 2,9
SV 7,3 7,8 17,4 14,9 7,3 9,5 10,2 9,6 9,5
R 4,1 3,5 5 9,2 7,9 5,8 2,5 8,5 5,2
Frp 2,2 3,5 27 20,1 20,9 19,2 22,7 24,1 25,8
H 33 34,3 12,8 10,3 11,7 12 14,6 18,5 24,5
KrF 8,3 6,8 4,5 2,8 3,7 4,2 3,4 2,7 3,6
V 6,9 4,3 3,1 2,8 4,2 4,1 3,3 3,3 4,4

Tromsø leverte K-2007 27.945 godkjente stemmer = 40,2% av 69.450 stemmer i Troms fylke.
Uke 45/2006 = Nordlys / Sentio K-måling uke 45/206.
Uke 36/2007 = Snitt tre K-målinger siste valgkampuke 2007 (Bladet Tromsø/Norfakta, Nordlys/InFact, VG/InFact).
NRK sep 10 = NRK/InFact fylkesmåling Troms med K-valgspørsmål, brutt ned på Tromsø, sep 2010.
Nordlys sep 10 = Nordlys/InFact K-måling Tromsø sep 2010.

Johan Giertsen

Del på Facebook

Omtalte meningsmålinger

Omtalte kommuner

Flere artikler om omtalte kommuner