Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Fylkestingsvalg: Troms

Velg nytt fylke eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
F2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 8 185 24,5 9 779 22,7 17 964 24,1 0,0 9 9
H 6 400 19,1 7 342 17,0 13 742 18,5 0,0 7 7
Frp 4 891 14,6 5 997 13,9 10 888 14,6 0,0 6 6
SV 3 567 10,7 3 671 8,5 7 238 9,7 0,0 4 4
Sp 2 063 6,2 3 667 8,5 5 730 7,7 0,0 3 3
KrF 934 2,8 1 561 3,6 2 495 3,4 0,0 1 1
V 796 2,4 1 034 2,4 1 830 2,5 0,0 1 1
MDG 1 261 3,8 1 283 3,0 2 544 3,4 0,0 1 1
R 1 970 5,9 1 911 4,4 3 881 5,2 0,0 2 2
Andre (vis) 3 384 10,1 4 717 11,0 8 101 10,9 0,0 3 3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
17 046 51,0 20 311 47,2 37 357 50,1 0,0 19 19
H+Frp+
KrF+V
13 021 38,9 15 934 37,0 28 955 39,0 0,0 15 15
Nærmest til å vinne mandat: MDG (426 stemmer), tape mandat: Frp (488 stemmer)
Stemmeberettigede: 133 990 Fremmøte: 57,1 % Opptalte stemmer: 76 513
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:13 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kommuner i fylket | Fylkesoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. Beregningen tar bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten med prognose hvis tilgjengelig - siste ti registreringer

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 24,1 18,5 14,6 9,7 7,7 3,4 2,5 3,4 5,2 10,8
20/9 - 15:15 24,1 18,5 14,6 9,7 7,7 3,4 2,5 3,4 5,2 10,8
20/9 - 15:15 24,1 18,5 14,6 9,7 7,7 3,4 2,5 3,4 5,2 10,8
20/9 - 15:15 24,1 18,5 14,6 9,7 7,7 3,4 2,5 3,4 5,2 10,8
20/9 - 15:15 24,1 18,5 14,6 9,7 7,7 3,4 2,5 3,4 5,2 10,8
15/9 - 10:24 23,9 18,5 14,7 9,8 7,7 3,4 2,5 3,4 5,2 10,8
15/9 - 10:24 23,9 18,5 14,7 9,8 7,7 3,4 2,5 3,4 5,2 10,8
15/9 - 10:19 23,9 18,5 14,7 9,8 7,7 3,4 2,5 3,4 5,2 10,8
15/9 - 10:19 23,9 18,5 14,7 9,8 7,7 3,4 2,5 3,4 5,2 10,8
14/9 - 20:03 23,9 18,5 14,7 9,8 7,7 3,4 2,5 3,4 5,2 10,8

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Poll of polls (brutt ned) 20,0 (8) 20,0 (8) 13,7 (5) 14,0 (6) 13,6 (5) 3,2 (1) 3,6 (1) 3,6 (1) 4,6 (2) 1,7 (0)
Siste lokale målings 23,6 (9) 18,6 (7) 17,5 (7) 11,0 (4) 7,3 (3) 2,0 (1) 3,3 (1) 3,0 (1) 5,5 (2) 8,1 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 19,2 (8) 22,5 (9) 13,9 (5) 11,4 (4) 15,6 (6) 3,1 (1) 2,4 (1) 2,4 (1) 6,2 (2) 1,4 (0)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Snittalder Kvinneandel
Frp 39 52 46
Høyre 35 48 40
KrF 19 53 53
Venstre 43 49 44
Sp 43 46 56
Ap 37 47 51
SV 41 47 51
Rødt 42 45 52
MDG 33 47 48
Pensjonistpartiet 12 65 33
Liberalistene 12 39 25
Industri- og Næringspartiet 18 53 22
Nordkalottfolket 31 54 39
Partiet Sentrum 8 46 63
Norgesdemokratene 13 58 23
Konservativt 10 68 40
Sum 436 50 45
| Tidligere valg | Last ned

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2019 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) Partier
Posisjon Ikke registrert. Tips mottas med takk. Mer informasjon.
Borgerlige 31.5 (0) 40.5 (15) 41.4 (16) 41.9 (16) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 66.3 (0) 55.8 (22) 50.4 (19) 54.8 (21) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 29.8 (0) 20.4 (7) 12.6 (5) 21.1 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Kommentarer om dette fylket

 • Frp, INP og Nordkalottfolket vinnere i nord (19/8-2023)

  Fylkesfakta

  Folketall per 30. oktober 2010 (SSB)168 340
  Godkjente stemmer fylkestingsvalget 2019 0
  Mandater i fylkestinget 37 (mandatfordeling)
  Fylkesordførere etter 2007

  Mer informasjon Wikipedia

  Lokale meningsmålinger for dette fylket

  Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

  Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
  InFact / NRK 18/8- 2023 23,6 (9) 18,6 (7) 17,5 (7) 11,0 (4) 7,3 (3) 2,0 (1) 3,3 (1) 3,0 (1) 5,5 (2) 8,1 (2)

  Tidligere kommunevalgresultater i fylket

  Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

  | Last ned

  Tidligere fylkestingsvalg

  Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

  | Last ned