Poll of polls

Samarbeids-konstellasjoner i kommunene

Publisert 2. april 2011. Sist endret 2. april 2011.

pollofpolls.no inneholder på kommunesidene nedbrutte nasjonale målinger og nedbrutt nasjonal poll of polls. Når det gjelder blokkstillingen, har vi merket en kommune rød hvis flertallet etter bl.a. disse beregningene utgjøres av Ap+Sp+SV+R, eller noen av disse partiene. Kommunen er merket blå hvis flertallet utgjøres av Frp+H+KrF+V, eller noen av disse partiene. Kommunen er merket grå hvis partier i gruppen "andre" er på vippen.

Samarbeids-konstellasjonene i kommunene går mange steder på tvers av denne rikspolitisk pregede blokkinndelingen. For bedre å speile bredden i samarbeidet mellom partiene i kommunene, har vi nå på hver kommuneside gitt leserne en mulighet til selv å definere sin egen konstellasjon.

I disse tabellene er det en rad med tittelen "Posisjon". Vi vil her legge inn den konstellasjon som f.t. styrer vedkommende kommune. Se f.eks. på kommunesiden til Nittedal. Vi har der lagt inn nedbrutte nasjonale tall for konstellasjonen som styrer kommunen - Høyre, Fremskrittspartiet og Andre. I tillegg kan leserne selv definere sin egen konstellasjon, og få frem nedbrutte nasjonale tall for denne.

Vi spør derfor leserne våre: Det vil være hyggelig hvis dere opplyser oss om samarbeids-konstellasjonen i vedkommende kommune. Vi har desverre ikke kapasitet til å undersøke dette for 430 kommuner. Vi ønsker informasjon om hvilket eller hvilke partier som stod bak valget av ordfører på kommunestyrets konstituerende møte etter valget 2007. Samarbeids-grupperingene kan mange steder være endret etter dette, men for å få et enhetlig grunnlag for alle kommunene anmoder vi om informasjon som nevnt. For kommuner med parlamentarisk styre legger vi til grunn partier som f.t. sitter i byrådet / kommunerådet. Vi vil deretter fortløpende legge inn denne konstellasjonen i raden "Posisjon" i nevnte tabell. Opplysningene sendes lars.oy@stortinget.no.

Under rubrikken "Mandatfordeling" kan en beregne mandatfordeling ved hhv stortings-, fylkestings- og kommunestyrevalg. I undergruppene for mandatfordeling i et fylkesting eller et kommunestyre basert på antatt oppslutning i fylket eller kommunen, har vi nå lagt inn flere muligheter for å beregne mandater basert på lokale lister, dvs lister for andre partier enn stortingspartiene og Rødt. Vi håper også dette gir bedre muligheter for å speile mangfoldet i kommune-Norge.

Lars Øy / Johan Giertsen

Del på Facebook

Flere artikler om nettsiden pollofpolls.no

Vis alle artikler om nettsiden pollofpolls.no