Poll of polls

Valgvake-snarveier: Kommunevalget | Fylkesvalget | Siste oppdateringer | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Fylkestingsvalg: Telemark

Velg nytt fylke eller hele landet:

Resultater - valg 2023

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift
F2019
Mandatprognose
Ant % Ant % Ant % % Mand Endr
Ap 7 592 25,5 11 858 24,0 19 450 25,1 0,0 11 11
H 6 059 20,3 9 052 18,3 15 111 19,5 0,0 8 8
Frp 3 976 13,3 6 755 13,6 10 731 13,9 0,0 6 6
SV 2 086 7,0 2 553 5,2 4 639 6,0 0,0 3 3
Sp 2 354 7,9 5 415 10,9 7 769 10,0 0,0 4 4
KrF 1 601 5,4 2 568 5,2 4 169 5,4 0,0 2 2
V 783 2,6 1 181 2,4 1 964 2,5 0,0 1 1
MDG 1 204 4,0 1 396 2,8 2 600 3,4 0,0 1 1
R 1 724 5,8 2 229 4,5 3 953 5,1 0,0 2 2
Andre (vis) 2 444 8,2 4 578 9,2 7 022 9,1 0,0 3 3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
14 960 50,2 23 451 47,4 38 411 49,6 0,0 21 21
H+Frp+
KrF+V
12 419 41,6 19 556 39,5 31 975 41,3 0,0 17 17
Nærmest til å vinne mandat: MDG (179 stemmer), tape mandat: SV (195 stemmer)
Stemmeberettigede: 141 304 Fremmøte: 56,1 % Opptalte stemmer: 79 320
Oppdatert: 20/9 kl 15:15:13 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kommuner i fylket | Fylkesoversikt | Vis alle partier | Mandatberegning (talte stemmer)

Opptalte stemmer sammenlignet med tidligere valg

Oppslutning i prosent. Oppslutning basert på talte stemmer er markert til venstre for hvert partis søyle. Historiske resultater til høyre for søylen. Beregningen tar bare hensyn til eventuelle sammenslåinger siste fire år.

Valgresultat historisk

Utviklingen gjennom valgnatten med prognose hvis tilgjengelig - siste ti registreringer

Oppslutning i prosent. Dersom det foreligger en prognose, angis denne til høyre for skråstreken etter partienes oppslutning.

Tid Ap H Frp SV Sp KrF V MDG R A
20/9 - 15:15 25,1 19,5 13,9 6,0 10,0 5,4 2,5 3,4 5,1 9,1
20/9 - 15:15 25,1 19,5 13,9 6,0 10,0 5,4 2,5 3,4 5,1 9,1
20/9 - 15:15 25,1 19,5 13,9 6,0 10,0 5,4 2,5 3,4 5,1 9,1
15/9 - 12:44 25,1 19,5 13,9 6,0 10,0 5,4 2,5 3,4 5,1 9,1
15/9 - 11:05 25,1 19,5 13,8 6,0 10,0 5,4 2,5 3,4 5,1 9,1
15/9 - 11:05 25,1 19,5 13,8 6,0 10,0 5,4 2,5 3,4 5,1 9,1
15/9 - 11:05 25,1 19,5 13,8 6,0 10,0 5,4 2,5 3,4 5,1 9,1
15/9 - 11:05 25,1 19,5 13,8 6,0 10,0 5,4 2,5 3,4 5,1 9,1
15/9 - 11:05 25,1 19,5 13,8 6,0 10,0 5,4 2,5 3,4 5,1 9,1
15/9 - 10:32 25,2 19,6 13,9 6,0 9,8 5,2 2,5 3,4 5,1 9,2

| Vis alle | Vis grafisk | Last ned

Valget i 2023 — hvis målingene treffer

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Kilde Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
Poll of polls (brutt ned) 28,7 (12) 19,6 (9) 10,9 (5) 7,1 (3) 10,8 (5) 4,7 (2) 2,8 (1) 3,3 (1) 4,7 (2) 3,0 (1)
Siste lokale målings 25,3 (10) 22,0 (9) 14,4 (6) 6,6 (3) 9,1 (4) 4,0 (2) 2,2 (1) 2,9 (1) 7,3 (3) 6,2 (2)
Siste nasjonale målingn (brutt ned) 27,5 (12) 22,1 (9) 11,0 (5) 5,8 (2) 12,3 (5) 4,6 (2) 1,9 (1) 2,2 (1) 6,3 (3) 2,6 (1)
Viktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Listekandidater valget 2023

Klikk på listenavnet for å se kandidatene

Liste Antall kandidater Snittalder Kvinneandel
Frp 27 50 37
Høyre 27 51 30
KrF 27 55 37
Venstre 34 60 41
Sp 47 49 47
Ap 47 54 49
SV 15 53 53
Rødt 46 51 50
MDG 23 47 57
Liberalistene 9 43 0
Industri- og Næringspartiet 23 52 30
Partiet Sentrum 17 54 59
Norgesdemokratene 14 59 29
Folkets Parti 7 52 14
Konservativt 15 64 33
Sum 378 53 42
| Tidligere valg | Last ned

Konstellasjoner

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes. Flertall markeres med fet skrift.

Konstellasjon Valg 2019 Poll of polls (brutt ned) Siste lokale målings Siste nasjonale målingn (brutt ned) Partier
Posisjon Ikke registrert. Tips mottas med takk. Mer informasjon.
Borgerlige 30.1 (0) 38 (17) 42.6 (18) 39.6 (17) Frp, H, KrF, V
Rødgrønne 66.2 (0) 54.6 (23) 51.2 (21) 54.1 (23) R, SV, MDG, Ap, Sp
Sentrum 25.8 (0) 18.3 (8) 15.3 (7) 18.8 (8) KrF, Sp, VViktig: Les fotnoter og forbehold om denne tabellen

Fylkesfakta

Folketall per 30. oktober 2010 (SSB)175 546
Godkjente stemmer fylkestingsvalget 2019 0
Mandater i fylkestinget 41 (mandatfordeling)
Fylkesordførere etter 2007

Mer informasjon Wikipedia

Lokale meningsmålinger for dette fylket

Oppslutning i prosent. Antall mandater i parentes.

Måling Dato Ap Høyre Frp SV Sp KrF Venstre MDG Rødt Andre Flertall
InFact / NRK / TA / V 14/6- 2023 25,3 (10) 22,0 (9) 14,4 (6) 6,6 (3) 9,1 (4) 4,0 (2) 2,2 (1) 2,9 (1) 7,3 (3) 6,2 (2)

Tidligere kommunevalgresultater i fylket

Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

| Last ned

Tidligere fylkestingsvalg

Oppslutning i prosent. Beregningen tar bare hensyn til strukturendringer i siste periode.

| Last ned