Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Måsøy - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 163 45,2 77 38,5 240 43,2 -0,1
H 40 11,1 24 12,0 64 11,5 -5,2
Frp 22 6,1 20 10,0 42 7,6 -5,6
SV 6 1,7 5 2,5 11 2,0 -1,3
Sp 96 26,6 55 27,5 151 27,2 9,4
KrF 2 0,6 1 0,5 3 0,5 -0,2
V 3 0,8 0 0,0 3 0,5 -0,9
MDG 4 1,1 1 0,5 5 0,9 -0,4
R 14 3,9 5 2,5 19 3,4 2,0
DEMN 8 2,2 2 1,0 10 1,8 1,6
PF 2 0,6 1 0,5 3 0,5 0,5
INP 0 0,0 3 1,5 3 0,5 0,5
PS 1 0,3 0 0,0 1 0,2 0,2
LIBS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
KRISTNE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
HELSE 0 0,0 0 0,0 0 0,0 -0,5
AAN 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
283 78,4 143 71,5 426 76,7 9,6
H+Frp+
KrF+V
67 18,6 45 22,5 112 20,1 -11,9
Stemmeberettigede: 839
Opptalte stemmer: 561
Fremmøte: 67,0 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis færre partier