Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Gáivuotna Kåfjord - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 92 27,8 213 25,7 305 26,4 1,4
H 17 5,1 43 5,2 60 5,2 -5,6
Frp 46 13,9 126 15,2 172 14,9 -2,5
SV 35 10,6 46 5,5 81 7,0 0,4
Sp 83 25,1 248 29,9 331 28,7 3,6
KrF 13 3,9 60 7,2 73 6,3 0,8
V 4 1,2 2 0,2 6 0,5 -0,6
MDG 9 2,7 13 1,6 22 1,9 -2,5
R 19 5,7 53 6,4 72 6,2 3,5
Andre 4 1,2 6 0,7 10 0,9 4,1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
238 71,9 573 69,1 811 70,2 6,4
H+Frp+
KrF+V
80 24,2 231 27,9 311 26,9 -7,9
Stemmeberettigede: 1 634
Opptalte stemmer: 1 160
Fremmøte: 71,0 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier