Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Karlsøy - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 131 24,5 175 24,3 306 24,6 3,0
H 44 8,2 40 5,5 84 6,8 -3,9
Frp 102 19,1 153 21,2 255 20,5 -5,1
SV 74 13,9 79 11,0 153 12,3 -0,4
Sp 133 24,9 197 27,3 330 26,6 5,6
KrF 3 0,6 3 0,4 6 0,5 -0,9
V 5 0,9 8 1,1 13 1,0 -1,0
MDG 7 1,3 3 0,4 10 0,8 -1,0
R 15 2,8 20 2,8 35 2,8 1,7
Andre 13 2,4 27 3,7 40 3,2 3,7
Ap+SV+
MDG+Sp+R
360 67,4 474 65,7 834 67,1 8,9
H+Frp+
KrF+V
154 28,8 204 28,3 358 28,8 -10,9
Stemmeberettigede: 1 687
Opptalte stemmer: 1 255
Fremmøte: 74,5 %
Oppdatert: 22/9 kl 18:24:42 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier