Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Dyrøy - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 80 25,4 78 21,1 158 23,3 0,8
H 22 7,0 39 10,5 61 9,0 -5,1
Frp 55 17,5 58 15,7 113 16,7 -9,1
SV 31 9,8 34 9,2 65 9,6 3,0
Sp 92 29,2 117 31,6 209 30,9 6,5
KrF 2 0,6 4 1,1 6 0,9 -0,9
V 1 0,3 3 0,8 4 0,6 -1,2
MDG 4 1,3 3 0,8 7 1,0 -0,2
R 6 1,9 6 1,6 12 1,8 1,1
DEMN 18 5,7 13 3,5 31 4,6 4,4
KRISTNE 3 1,0 3 0,8 6 0,9 0,9
INP 1 0,3 1 0,3 2 0,3 0,3
FNB 0 0,0 2 0,5 2 0,3 0,3
HELSE 0 0,0 1 0,3 1 0,1 -0,1
LIBS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 -0,3
PIR 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
PS 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
AAN 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0,0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
213 67,6 238 64,3 451 66,6 11,2
H+Frp+
KrF+V
80 25,4 104 28,1 184 27,2 -16,3
Stemmeberettigede: 880
Opptalte stemmer: 685
Fremmøte: 77,8 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:32 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis færre partier