Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Hammerfest - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 2 007 49,6 821 47,8 2 828 49,6 5,1
H 325 8,0 119 6,9 444 7,8 -9,6
Frp 338 8,4 167 9,7 505 8,9 -4,3
SV 310 7,7 96 5,6 406 7,1 -2,6
Sp 491 12,1 234 13,6 725 12,7 5,6
KrF 78 1,9 29 1,7 107 1,9 0,2
V 28 0,7 14 0,8 42 0,7 -0,7
MDG 92 2,3 27 1,6 119 2,1 0,3
R 179 4,4 59 3,4 238 4,2 2,9
Andre 106 2,6 64 3,7 170 3,0 3,5
Ap+SV+
MDG+Sp+R
3 079 76,1 1 237 72,0 4 316 75,7 11,3
H+Frp+
KrF+V
769 19,0 329 19,1 1 098 19,3 -14,4
Stemmeberettigede: 8 091
Opptalte stemmer: 5 765
Fremmøte: 71,3 %
Oppdatert: 22/9 kl 18:24:42 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier