Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Ørland - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 794 26,7 747 27,4 1 541 27,3 -0,4
H 493 16,6 438 16,1 931 16,5 -7,1
Frp 377 12,7 347 12,7 724 12,8 -4,7
SV 152 5,1 96 3,5 248 4,4 1,1
Sp 674 22,7 694 25,4 1 368 24,3 6,6
KrF 48 1,6 49 1,8 97 1,7 -0,5
V 56 1,9 47 1,7 103 1,8 0,0
MDG 65 2,2 29 1,1 94 1,7 -0,1
R 118 4,0 91 3,3 209 3,7 2,0
Andre 129 4,3 99 3,6 228 4,0 3,0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 803 60,7 1 657 60,7 3 460 61,4 9,2
H+Frp+
KrF+V
974 32,8 881 32,3 1 855 32,8 -12,3
Stemmeberettigede: 7 800
Opptalte stemmer: 5 699
Fremmøte: 73,0 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Ørland | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier