Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Overhalla - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 252 25,4 291 24,9 543 25,2 -5,7
H 57 5,7 85 7,3 142 6,6 -4,4
Frp 56 5,6 79 6,8 135 6,3 -5,1
SV 62 6,2 48 4,1 110 5,1 1,0
Sp 478 48,1 599 51,2 1 077 50,0 12,1
KrF 4 0,4 7 0,6 11 0,5 -0,6
V 12 1,2 6 0,5 18 0,8 -0,6
MDG 18 1,8 6 0,5 24 1,1 0,1
R 34 3,4 22 1,9 56 2,6 2,0
Andre 2 0,2 10 0,9 12 0,6 0,9
Ap+SV+
MDG+Sp+R
844 85,0 966 82,6 1 810 84,0 9,5
H+Frp+
KrF+V
129 13,0 177 15,1 306 14,2 -10,7
Stemmeberettigede: 2 745
Opptalte stemmer: 2 163
Fremmøte: 78,8 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier