Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Høylandet - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 100 35,0 141 29,4 241 31,6 -4,2
H 11 3,8 11 2,3 22 2,9 -2,2
Frp 7 2,4 18 3,8 25 3,3 -1,2
SV 12 4,2 6 1,3 18 2,4 0,3
Sp 139 48,6 287 59,8 426 55,8 8,1
KrF 0 0,0 2 0,4 2 0,3 -1,0
V 2 0,7 3 0,6 5 0,7 -1,0
MDG 7 2,4 2 0,4 9 1,2 0,7
R 3 1,0 1 0,2 4 0,5 0,5
Andre -2 -0,7 4 0,8 2 0,2 0,0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
261 91,3 437 91,0 698 91,5 5,4
H+Frp+
KrF+V
20 7,0 34 7,1 54 7,2 -5,4
Stemmeberettigede: 908
Opptalte stemmer: 766
Fremmøte: 84,4 %
Oppdatert: 22/9 kl 18:24:42 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier