Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Røyrvik - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 54 29,2 27 26,0 81 28,2 -5,0
H 11 5,9 4 3,8 15 5,2 -4,4
Frp 10 5,4 6 5,8 16 5,6 -3,4
SV 11 5,9 2 1,9 13 4,5 2,9
Sp 76 41,1 52 50,0 128 44,6 6,4
KrF 8 4,3 4 3,8 12 4,2 0,5
V 1 0,5 2 1,9 3 1,0 -0,3
MDG 1 0,5 1 1,0 2 0,7 -0,3
R 4 2,2 1 1,0 5 1,7 1,4
Andre 8 4,3 2 1,9 10 3,5 2,5
Ap+SV+
MDG+Sp+R
146 78,9 83 79,8 229 79,7 5,4
H+Frp+
KrF+V
30 16,2 16 15,4 46 16,0 -7,6
Stemmeberettigede: 343
Opptalte stemmer: 289
Fremmøte: 84,0 %
Oppdatert: 29/9 kl 10:34:35 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier