Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Holtålen - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 223 34,3 188 27,3 411 30,8 -4,3
H 36 5,5 30 4,4 66 4,9 -2,2
Frp 31 4,8 45 6,5 76 5,7 -3,1
SV 20 3,1 29 4,2 49 3,7 0,2
Sp 291 44,7 338 49,1 629 47,2 6,6
KrF 1 0,2 1 0,1 2 0,1 -0,4
V 6 0,9 1 0,1 7 0,5 -0,4
MDG 5 0,8 2 0,3 7 0,5 -0,4
R 18 2,8 18 2,6 36 2,7 1,9
Andre 15 2,3 29 4,2 44 3,3 2,5
Ap+SV+
MDG+Sp+R
557 85,6 575 83,5 1 132 84,9 4,0
H+Frp+
KrF+V
74 11,4 77 11,2 151 11,2 -6,1
Stemmeberettigede: 1 575
Opptalte stemmer: 1 340
Fremmøte: 85,1 %
Oppdatert: 29/9 kl 10:34:35 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier