Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Oppdal - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 712 28,1 402 25,1 1 114 27,1 -1,2
H 346 13,6 211 13,2 557 13,5 -6,9
Frp 211 8,3 152 9,5 363 8,8 -2,8
SV 148 5,8 80 5,0 228 5,5 2,4
Sp 684 27,0 513 32,0 1 197 29,1 3,4
KrF 121 4,8 47 2,9 168 4,1 -0,1
V 77 3,0 62 3,9 139 3,4 0,2
MDG 98 3,9 35 2,2 133 3,2 1,5
R 64 2,5 36 2,2 100 2,4 1,6
Andre -24 -0,9 8 0,5 -16 -0,4 0,3
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 706 67,3 1 066 66,5 2 772 67,3 7,7
H+Frp+
KrF+V
755 29,8 472 29,4 1 227 29,8 -9,6
Stemmeberettigede: 5 214
Opptalte stemmer: 4 139
Fremmøte: 79,3 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Oppdal | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier