Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Steinkjer - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 2 796 37,3 2 096 33,0 4 892 35,5 0,4
H 738 9,8 529 8,3 1 267 9,2 -3,3
Frp 479 6,4 451 7,1 930 6,7 -3,2
SV 494 6,6 260 4,1 754 5,5 1,0
Sp 1 921 25,6 2 226 35,0 4 147 30,1 1,0
KrF 82 1,1 67 1,1 149 1,1 -0,3
V 156 2,1 152 2,4 308 2,2 -0,2
MDG 176 2,3 82 1,3 258 1,9 0,1
R 390 5,2 262 4,1 652 4,7 3,0
Andre 95 1,3 82 1,3 177 1,3 1,4
Ap+SV+
MDG+Sp+R
5 777 77,0 4 926 77,5 10 703 77,7 5,5
H+Frp+
KrF+V
1 455 19,4 1 199 18,9 2 654 19,2 -7,0
Stemmeberettigede: 18 359
Opptalte stemmer: 13 862
Fremmøte: 75,5 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Steinkjer | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier