Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Trondheim - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 23 564 29,7 12 786 31,0 36 350 30,3 -2,8
H 14 289 18,0 7 674 18,6 21 963 18,3 -3,8
Frp 5 338 6,7 3 537 8,6 8 875 7,4 -3,0
SV 9 901 12,5 3 900 9,5 13 801 11,5 1,8
Sp 5 560 7,0 3 642 8,8 9 202 7,7 2,2
KrF 1 409 1,8 812 2,0 2 221 1,9 -0,5
V 4 384 5,5 2 492 6,0 6 876 5,7 0,7
MDG 5 970 7,5 1 869 4,5 7 839 6,5 1,5
R 5 776 7,3 2 480 6,0 8 256 6,9 3,1
PP 1 741 2,2 445 1,1 2 186 1,8 0,0
DEMN 587 0,7 276 0,7 863 0,7 0,6
PS 188 0,2 120 0,3 308 0,3 0,3
INP 160 0,2 108 0,3 268 0,2 0,2
HELSE 138 0,2 78 0,2 216 0,2 0,0
LIBS 104 0,1 59 0,1 163 0,1 -0,1
PIR 89 0,1 70 0,2 159 0,1 -0,1
KRISTNE 100 0,1 58 0,1 158 0,1 0,0
AAN 89 0,1 35 0,1 124 0,1 0,1
NKP 26 0,0 19 0,0 45 0,0 0,0
Ap+SV+
MDG+Sp+R
50 771 63,9 24 677 59,8 75 448 62,9 5,8
H+Frp+
KrF+V
25 420 32,0 14 515 35,2 39 935 33,3 -6,6
Stemmeberettigede: 152 009
Opptalte stemmer: 120 649
Fremmøte: 79,3 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Trondheim | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis færre partier