Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Trondheim - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 23 564 29,7 12 786 31,0 36 350 30,3 -2,8
H 14 289 18,0 7 674 18,6 21 963 18,3 -3,8
Frp 5 338 6,7 3 537 8,6 8 875 7,4 -3,0
SV 9 901 12,5 3 900 9,5 13 801 11,5 1,8
Sp 5 560 7,0 3 642 8,8 9 202 7,7 2,2
KrF 1 409 1,8 812 2,0 2 221 1,9 -0,5
V 4 384 5,5 2 492 6,0 6 876 5,7 0,7
MDG 5 970 7,5 1 869 4,5 7 839 6,5 1,5
R 5 776 7,3 2 480 6,0 8 256 6,9 3,1
Andre -2 748 -3,5 -601 -1,5 -3 349 -2,8 -0,5
Ap+SV+
MDG+Sp+R
50 771 63,9 24 677 59,8 75 448 62,9 5,8
H+Frp+
KrF+V
25 420 32,0 14 515 35,2 39 935 33,3 -6,6
Stemmeberettigede: 152 009
Opptalte stemmer: 120 649
Fremmøte: 79,3 %
Oppdatert: 17/9 kl 17:34:41 100,0 pst av stemmene opptalt.

| Kretsoversikt Trondheim | Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier