Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Stryn - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 451 18,8 291 20,3 742 19,4 3,2
H 407 17,0 262 18,2 669 17,5 -8,1
Frp 240 10,0 212 14,8 452 11,8 0,2
SV 89 3,7 34 2,4 123 3,2 1,4
Sp 829 34,5 463 32,2 1 292 33,8 0,1
KrF 99 4,1 48 3,3 147 3,8 -0,9
V 95 4,0 48 3,3 143 3,7 0,7
MDG 36 1,5 14 1,0 50 1,3 0,0
R 75 3,1 21 1,5 96 2,5 1,6
Andre 43 1,8 16 1,1 59 1,6 1,7
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 480 61,7 823 57,3 2 303 60,2 6,3
H+Frp+
KrF+V
841 35,0 570 39,7 1 411 36,8 -8,1
Stemmeberettigede: 4 782
Opptalte stemmer: 3 837
Fremmøte: 80,2 %
Oppdatert: 29/9 kl 21:14:31 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier