Poll of polls

Valgvake-snarveier: Siste oppdateringer | Stortinget nå | Mandatberegning | Utvikling valgnatten | Beste målinger

Stad - Stortingsvalg

Parti Forhånds-
stemmer
Valgtings-
stemmer
Sum talte
stemmer
Endring ift S2017
Ant % Ant % Ant % %
Ap 484 17,4 426 15,7 910 16,7 3,6
H 340 12,2 304 11,2 644 11,8 -4,7
Frp 383 13,8 475 17,6 858 15,7 -1,3
SV 154 5,5 98 3,6 252 4,6 0,9
Sp 780 28,0 839 31,0 1 619 29,7 1,4
KrF 117 4,2 164 6,1 281 5,2 -0,8
V 272 9,8 194 7,2 466 8,5 -3,3
MDG 74 2,7 34 1,3 108 2,0 -0,1
R 98 3,5 77 2,8 175 3,2 2,3
Andre 9 0,3 26 1,0 35 0,6 2,1
Ap+SV+
MDG+Sp+R
1 590 57,1 1 474 54,5 3 064 56,2 8,1
H+Frp+
KrF+V
1 112 39,9 1 137 42,0 2 249 41,2 -10,1
Stemmeberettigede: 6 946
Opptalte stemmer: 5 490
Fremmøte: 79,0 %
Oppdatert: 22/9 kl 18:24:42 Endelige forhåndsstemmer og endelige valgtingsstemmer innsendt.

| Kommuner i valgkretsen | Kommuneoversikt | Vis alle partier